Studie CZEPHO: Na střechách může v ČR přibýt přes 7 GW nových FVE

18.11.2015, 12:16

ČR má potenciál, aby mezi lety 2015 a 2045 přibylo na střechách obytných a dalších budov přes 7000 MWp nových slunečních elektráren. Vyplývá to ze závěrů obsáhlé a unikátní studie, kterou si nechala zpracovat CZEPHO.

Při rovnoměrném rozkladu do 30 let (období 2016 – 2045) hodnota celkového potenciálu 7 GW představuje cca 236 MW ročního přírůstku instalovaného výkonu střešních FVE.

Součástí studie je také ekonomický model pro jednotlivé způsoby podpory solární energetiky, které přicházejí v úvahu. Autoři také srovnávají výsledky své odborné analýzy se scénáři s nimiž pracuje Státní energetická koncepce a NAP pro OZE. Z jejich závěrů jednoznačně na základě konkrétních dat vyplývá, že v obou těchto dokumentech je možná role fotovoltaiky výrazně a neoddůvodněně podceňována.

S celou studií se můžete seznámit ZDE