Dvojí podpora FVE – další mediální bublina?

9.3.2015, 09:35

Česká televize odvysílala 6. března reportáž, v níž na základě tvrzení MPO a ERÚ uvedla, že některé české sluneční elektrárny získaly dvojí podporu – provozní a investiční. V důsledku toho údajně hrozí, že ČR bude muset vracet několik miliard z evropských dotací. Podle CZEPHO jde o další snahu obrátit případné chyby státních orgánů proti provozovatelům FVE. Vůči tvrzením v reportáži se ohrazují také dotčení investoři.

V reportáži zaznělo, že některé FVE vedle provozní podpory podle zákona získali také přímou investiční podporu z evropských fondů. Případem se má zabývat Evropská komise a neoprávněně mělo být takto vyplaceno až 4,5 miliardy korun.

Jaká je skutečnost dokládá mimo jiné prohlášení Solar Global a.s. - jedné z v reportáži uvedených společností. „…jedinou investiční podporu, kterou naše společnosti obdržely, byla u společností FVE 1 s.r.o. a FVE 8 s.r.o. (a to v roce 2009) bankovní záruka od ČMZRB, kterou po nás požadovala financující banka. Tato záruka nebyla nikdy uplatněna, kdy veškeré čerpané úvěry jsou řádně spláceny, a tedy fakticky naše společnosti od ČMZRB nikdy ničeho nečerpaly. K výplatě dvojí podpory tedy u našich výroben nedocházelo a nedochází,“ píše se v tiskovém prohlášení společnosti Solar Global. Pokud stát skutečně poskytl 4,5 miliardy korun na investiční dotace do obnovitelných zdrojů, tak to bylo z převážné části na bioplynové stanice, konstatuje se také v prohlášení.

Solar Global se rovněž ohrazuje proti tvrzení, že jejím FVE byla odebrána licence. „Společnostem FVE 8 s.r.o. a FVE 9 s.r.o. licence zanikly z důvodu přeměny – fúze, kdy o zrušení licencí obě tyto společnosti dobrovolně požádaly Energetický regulační úřad a ten těmto žádostem vplném rozsahu vyhověl. Zároveň byla rozšířena licence u nástupnické společnosti FVE 1 s.r.o, kde jsou od té doby zapsány všechny tři provozovny - výrobny elektřiny (původní výrobna FVE 1 s.r.o. a nově i výrobny zaniklých společností FVE 8 s.r.o. a FV E 9 s.r.o.).“

Celé tiskové prohlášení Solar Global je k dispozici ZDE.

V pořadu Ekonomika ČT 24 se k případu vyjádřil také zástupce CZEPHO, který odmítl snahu přenášet odpovědnost za případné chyby státních orgánů na bezúhonné investory do sluneční energetiky a poškozovat tak dobré jméno celého solárního sektoru v ČR.

Celý pořad můžete vidět ZDE.