Rusnokova mnichovská dohoda: návrh na prodloužení solární daně bez propočtů, analýz a konzultací s fotovoltaiky

29.7.2013, 11:14

Vláda premiéra Rusnoka poslala do Sněmovny novelu zákona o podporovaných zdrojích [1]. Z důvodové zprávy přitom vyplývá, že ministři nedisponují pro navržení 10procentního solárního odvodu na celou dobu podpory žádné propočty návratnosti ani test s platnou legislativou nebo nálezem Ústavního soudu ve věci zavedení aktuální tříleté „daně.“

Navíc z dalších částí novely vyplývá, že vláda zachovala podporu kontroverzním projektům jako je:

  • spalování odpadu ve spalovnách,
  • kombinované výrobě elektřiny a tepla, která většinou pochází z uhlí nebo plynu z velkých průmyslových zdrojů,
  • podporu spoluspalování biomasy s uhlím až do roku 2015, které přitom využívá zejména ČEZ a velké teplárny.

    Zrušením těchto podpor, které paradoxně pobírají velké průmyslové nebo energetické podniky, by vláda ušetřila větší částku, než vybere na solární dani.

Solární sdružení z výše uvedených důvodů upozorní na absenci zdůvodnění poslance s doporučením, aby si vyžádali do Ministerstva průmyslu a obchodu detailní výpočet, který prokazuje přípustnost návrhu na prodloužení solárního odvodu i vysvětlení proč ponechává podporu pro spalování odpadu a fosilní paliva.

Při prosazení současné 26procetní solárního odvodu dodal ERÚ výpočty, které dnes již půl roku prošetřuje policie na základě soudního znaleckého posudku odhalujícího fatální chyby.

Martin Sedlák ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost říká:

„Autoři návrhu na prodloužení solární daně se při jeho zdůvodnění zmohli na pouhé dvě věty. Jde přitom o zásadní rozhodnutí, které je v rozporu s dnešní legislativou i nálezem Ústavního soudu. Rusnokova vláda tak špatně podloženým rozhodnutím riskuje prohru v mezinárodních arbitrážích nebo zrušení celé novely u Ústavního soudu.

Vláda návrh neprojednala vůbec s těmi, kterých se primárně dotýká, majiteli solárních elektráren. Přitom se prodloužení solární daně dotýká investic za více než sto miliard korun. Obdobnou částku, jakou chce vláda vybrat pomocí kontroverzního solárního odvodu, lze uspořit zrušením nesmyslné podpory pro spalování odpadů nebo uhlí a plynu.“

Veronika Knoblochová ředitelka České fotovoltaické průmyslové asociace doplňuje:

„Propočty ekonomiky fotovoltaických elektráren potvrzují, že již současný solární odvod v kombinaci s dalšími opatřeními, jako je třeba zrušení daňových prázdnin, posunul návratnost fotovoltaických elektráren na státem garantovaných 15 let. Jednoduše zde není další prostor pro prodlužování retroaktivních kroků, negativně ovlivňujících státem garantované podmínky. Navíc už samotné prosazení současného solárního odvodu bylo ovlivněno chybnými výpočty od ERÚ, které mohly zmást ústavní soudce.“