Novela zákona o POZE směřuje k úplnému zastavení rozvoje solárního sektoru

25.7.2013, 11:11

Česká fotovoltaická průmyslová asociace (CZEPHO) upozorňuje na skutečnost, že do návrhu novely zákona o podporovaných zdrojích energie projednávaného dnes vládou, nebyla zařazena žádná opatření, která by umožnila alespoň částečné zachování rozvoje solárního sektoru.

CZEPHO návrhy opatření, které  by se přitom nepromítaly do koncové ceny elektřiny, ministerstvu průmyslu a obchodu v rámci připomínkového řízení předložilo. Znění novely, kterou dnes MPO předkládá vládě, však navrhovaná prorůstová opatření nereflektuje . Jedná se zejména o umožnění systému nefinanční podpory známého jako net-metering, zjednodušení připojování malých fotovoltaických zdrojů či investiční podporu domácích slunečních elektráren.

 

„Stát ukončuje provozní podporu novým slunečním elektrárnám nesystémově několik málo let před dosažením tzv. grid parity, tedy dříve, než se obejdou zcela bez podpory. Současně nenabízí zájemcům o vlastní výrobu elektřiny ze slunce žádnou alternativu. Od 1. ledna příštího roku se tak dá očekávat, že se výstavba solárních elektráren na střechách domů, veřejných budov, firem a škol zcela zastaví. To bude znamenat krach pro řadu firem zabývajících se instalací FVE a dalšími službami pro solární sektor,  včetně dopadu na zaměstnanost v jednotlivých regionech. Dalším tisícům zájemcům o sluneční energii bude prakticky zabráněno pořídit si svůj vlastní zdroj. Pokládáme tento postup ze strany ministerstva přinejmenším za nezodpovědný,“ říká výkonná ředitelka CZEPHO Veronika Knoblochová.