Senátoři se opřeli do MPO kvůli nedobře a narychlo předložené novely zákona o podporovaných zdrojích

11.9.2013, 10:56

Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí dnes kriticky zhodnotil přípravu novely zákona o podporovaných zdrojích. Podle zpravodaje zákona, senátora Miloše Vystrčila (ODS), je závažnou chybou, že ministerstvo průmyslu nepodložilo prodloužení 10procentní solárního odvodu žádným propočtem souladu se zákonem danými podmínkami. Senátoři museli doslova „vymámit“ propočet dopadů na ekonomiku solárních elektráren z ministerstva průmyslu pouhý den před jednáním Výboru s dovětkem, že ministerstvo průmyslu pouze kontrolovalo zpětně návrh vlády.

Výbor proto přijal usnesení, které kritizuje formu přípravy novely zákona o podporovaných zdrojích ve zkráceném řízení, při absenci podkladů, kterými by vlády své návrhy obhájila. Kritika také směřovala na fakt, že většina změn šla udělat bez novelizace zákona.

MPO oficiálně odmítlo předložit podkladový výpočet pro prodloužení solárního odvodu [1], který by se mohl podrobit nezávislé oponentuře. Senátoři jsou nuceni přijmout kontroverzní novelu zákona, pro který nemají ani elementární podklady.

Jediným pozitivním bodem je konstatování náměstka MPO Šolce,že v rámci rozvoje výroby energie z obnovitelných zdrojů vidí prostor převážně v pokračování malých solárních elektráren, pro které by chtělo ministerstvo průmyslu odstranit administrativní bariéry. Solární asociace takový krok vítají a jsou připraveny s MPO na změnách legislativy spolupracovat.

Martin Sedlák ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost říká:

„Ministerstvo průmyslu opakovaně odmítá zveřejnit podklady pro návrh prodloužení solárního odvodu. V polovině srpna se dokonce v oficiálním dopise přiznali, že žádné propočty nemají. Kalkulaci dopadů na ekonomiku fotovoltaických elektráren ukázalo až po tlaku senátorů z Výboru pro životní prostředí. Není vůbec jasné, zda výpočet neopakuje brutální pochybení, které úřady udělali při obhajobě solární daně 26% na období 2011-2013. Senátoři se pozastavili také nad tím, že ministerstvo průmyslu prodloužení daně vůbec neprojednalo s provozovateli solárních elektráren.“

Veronika Knoblochová, ředitelka České fotovoltaické průmyslové asociace uvádí:

„ Autoři návrhu na prodloužení solární daně se při jeho zdůvodnění v Důvodové zprávě pro zákonodárce zmohli na pouhé dvě věty a ministr průmyslu dosud nezveřejnil žádné analýzy. Jde o zásadní rozhodnutí, které se dostává do konfliktu s dnešní legislativou i nálezem Ústavního soudu, který požaduje zachování návratnosti vložených investic do solárních projektů. Rusnokova vláda v předkládání konfliktních zákonů riskuje zrušení celé novely u Ústavního soudu. Podle bank může 10procetní solární daň vyvolat problémy u většiny fotovoltaických elektráren z roku 2010.“