Valná hromada CZEPHO schválila strategii do roku 2019 a zvolila nové členy vedení

8.10.2013, 10:35

Členové CZEPHO si na valné hromadě, která se konala 7. října 2013 v Praze zvolili nové členy svého vedení a prodiskutovali strategii Asociace na období 2013 až 2019.

Do představenstva CZEPHO byli na dvě uvolněná místa zvoleni Jan Patřičný a Dušan Horčička. Tím byl počet členů představenstva doplněn opět na sedm, jak předpokládají stanovy. Oba nově zvolení se dlouhodobě aktivně podílejí na práci Asociace. Dozorčí radu nově posílí někdejší předseda představenstva František Smolka.

Vedle změn stanov, které především reflektují změny v legislativě upravující fungování občanských sdruženích, delegáti prodiskutovali také dlouhodobou strategii CZEPHO a některé aktuální problémy. Mezi priority Asociace na následující období patří především stabilizace podmínek pro další rozvoj solárního sektoru, což předpokládá mimo jiné zabránit dalším retroaktivním krokům ze strany státu. CZEPHO hodlá také dále účiněji chránit investory v sektoru a stát se hlavním partnerem při jednáních se státními orgány například při legislativních změnách. V nadcházejícím roce se hodlá Asociace zaměřit rovněž na implementaci tzv. net-meteringu, tak aby tento nefinanční nástroj podpory umožnil pořízení slunečních elektráren dalším tisícům domácností.

Asociace si také klade za cíl posílení své členské základy a to jak o malé provozovatele FVE, tak o velké investory. V nejbližších letech by chtěla CZEPHO reprezentovat provozovatele slunečních elektráren alespoń o celkovém výkonu 500 MWp. Tohoto cíle chce Asociace dosáhnout také rozšířením služeb pro své členy, pořádáním odborných konferencí a seminářů a užší spoluprací s obdobně zaměřenými organizacemi včetně mezinárodních.

Hlavními zahraničními partnery CZEPHO i nadále zůstávají zejména Evropská fotovoltaická průmyslová asociace (EPIA) a německá (BSW) a slovenská (SAPI) sesterská asociace. Na domácí scéně bude pokračovat úspěšná spolupráce především s Aliancí pro energetickou soběstačnost a s kolektivním systémem pro recyklaci solárních panelů REsolar, u jehož zrodu CZEPHO stála.