Impuls pro obnovitelné zdroje v domácnostech i firmách přinese větší podpora baterií i výhodné financování nových projektů

27.4.2017, 13:58

Zájem o instalace solárních panelů na střechy a baterií v domácnostech roste. Odpovídá tomu počet žádostí v programu Nová zelená úsporám i data o nových instalacích. Pro mnohé zájemce je ale překážkou vysoká počáteční investice. Změnit by to mohly banky, které chystají příznivé podmínky úvěrů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. To zaznělo na konferenci Solární energie a akumulace v ČR, na které se mluvilo o příležitostech pro rozvoj sektoru, legislativě i možnostech financování projektů.

Klesající cena obnovitelných zdrojů postupně zvyšuje atraktivitu investic do projektů šetrné energetiky. Výhodnost nových instalací solárních elektráren na střechách domů nebo systémů akumulace elektřiny ovlivňuje mimo jiné i nízká cena elektřiny. „Pro mnohé rodiny, firmy i veřejné instituce se zájmem o šetrnou energetiku může být i po započtení podpory výše zbývající investice překážkou. Průměrná instalace fotovoltaiky na rodinném domě vyjde pro představu asi na 120 tisíc korun, se systémem akumulace  na 250 tisíc korun,“ vysvětluje Veronika Hamáčková ze Solární asociace. Státní fond životního prostředí proto chystá rozšíření programu Nová zelená úsporám o bateriová řešení. Vnímáme rostoucí atraktivitu akumulace elektřiny a přínosy částečné energetické soběstačnosti propojením baterií s vlastní výrobou elektřiny v solárních panelech na střechách domů. Připravujeme proto novou kategorii s možností získat podporu až 150 tisíc korun na pořízení většího solárního systému s ukládáním energie do akumulátorů. Podpoříme tak výrobu energie ze šetrných zdrojů a její následné využití přímo v místě spotřeby,“ uvedl Petr Valdman, ředitel Státního fondu pro životní prostředí. SFŽP také jedná s několika bankami o možnostech poskytování výhodných úvěrů na renovace domů za účelem snížení energetické náročnosti, včetně pořízení fotovoltaiky nebo jiných instalací snižujících emise CO2. Banky by mohly nové produkty představit do léta.

V úvodní části konference Solární energie a akumulace 2017 vystoupila Lenka Kovačovská, náměstkyně ministra průmyslu pro energetiku. Uvedla, že solární energetiku považuje za pevnou součást energetického mixu v České republice, a že decentrální řešení jsou základním prvkem české energetiky. Za úspěch považuje vydání souhlasu Evropské komise s podporou obnovitelných zdrojů v Česku, což obnovilo stabilní prostředí v domácní energetice. Na konferenci se kromě financování projektů a akumulace diskutovalo i o Zimním balíčku EU, který představil João Herédia z Evropské komise. Ten přináší nový soubor opatření pro lepší životní prostředí, tedy především zvýšení využívání obnovitelných zdrojů. Kieran McNamara z Mezinárodní energetické agentury představil trendy v globální i evropské energetice a hodnocení energetické politiky České republiky. Zdůraznil, že v České republice je nejdůležitější zajistit stabilitu investičního prostředí, neboť jakýkoliv retroaktivní krok poškozuje důvěru investorů a bank. K tématu solární energetiky vystoupil i senátor František Bradáč, který předsedá podvýboru pro energetiku a dopravu, a senátor Leopold Sulovský, místopředseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Jedním z témat konference byla i elektromobilita, která je vnímána jako budoucnost dopravy, zájemci se na místě mohli dokonce projet Teslou.