Manažerem roku v kategorii obnovitelných zdrojů se stal Radek Brychta, vizionář a expert ze společnosti REsolar

21.4.2017, 11:05

Čtyřiadvacátý ročník prestižní soutěže Manažer roku zná své vítěze. V odvětví Energetika a obnovitelné zdroje byl oceněn pan Ing. Radek Brychta, spoluzakladatel a stratég působící ve společnosti REsolar, která zajišťuje ekologickou a efektivní likvidaci solárních panelů. Společnost REsolar na trhu funguje od roku 2013 a je leaderem v oblasti ekologického zpracování odpadů z fotovoltaických modulů s téměř třetinovým podílem na trhu.

Radek Brychta se stal Manažerem roku odvětví Energetika a obnovitelné zdroje. Dalšími nominovanými finalisty soutěže Manažer roku v tomto odvětví se stali Lukáš Kubásek z Photon Energy Operation a Jaromír Řehák ze společnosti Solartec Med.

Radek Brychta spoluinicioval vznik společnosti REsolar v roce 2013. Spojil se tehdy se Solární asociací a Aliancí pro energetickou soběstačnost, aby ve spolupráci s dalšími klíčovými hráči fotovoltaického průmyslu vytvořili transparentní kolektivní systém orientovaný na zákazníky. Díky úspěšné strategii navržené Radkem Brychtou získal REsolar od počátku vedoucí postavení v oblasti ekologického zpracování odpadů ze solárních panelů. „REsolar zaručuje maximální transparentnost hospodaření, nízké administrativní náklady a efektivitu v nakládání s vybranými recyklačním příspěvky na ekologickou likvidaci vyřazených modulů,“ říká Radek Brychta, který je zároveň předsedou dozorčí rady.

REsolar v současné době zajišťuje plnění zákonných povinností pro více než 2,5 tisíce provozovatelů solárních elektráren a 23 výrobců a dovozců solárních panelů. Celkový instalovaný výkon sdružených klientů představuje 636 MW, což společnost činí s tržním podílem 31 % největším kolektivním systémem poskytující řešení pro recyklaci fotovoltaických panelů.

Vysloužilé solární panely jsou zdrojem cenných surovin. Podle nedávné studie společnosti REsolar a Českého vysokého učení technického v Praze je celkový potenciál získaných druhotných surovin ze solárních panelů instalovaných v ČR přibližně 170 tisíc tun, z čehož největší podíl materiálů představují sklo, hliník a ušlechtilé kovy, jako jsou stříbro nebo měď. „Recyklací lze získat až 95 procent skleněného materiálu s čistotou 99,99 %, což z nich dělá velmi cennou surovinu. Například krystalické a tenkovrstvé solární moduly poskytnou dostatek materiálu pro následné zpracování a opětovné použití při výrobě fotovoltaických modulů nebo jiných výrobků,“ dodává Veronika Hamáčková, výkonná ředitelka Solární asociace. Fotovoltaické panely, kterým vypršel jejich čas na slunci, se tak díky společnosti REsolar dočkají nového života.