Evropská komise: práva investorů do obnovitelných zdrojů musí zůstat zachována

8.11.2013, 10:32

Evropská komise upozornila členské státy, aby se při změně dotačních schémat pro nové obnovitelné zdroje „vyvarovaly neoprávněných nebo retroaktivních změn podpory. Legitimní očekávání investorů ve věci návratnosti stávajících investic musí zůstat zachovány.“ Solární sdružení snahu EU o reformu podpůrných mechanismů pro obnovitelné zdroje s důrazem na zachování podmínek stávajících investic vítají.

Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost uvádí: „Finanční podpora pro obnovitelné zdroje byla od začátku myšlena jako opatření k nastartování zájmu investorů o nevyzkoušené technologie.  Ruku v ruce se snižováním podpory pro nové obnovitelné zdroje by měla EU tlačit členské státy k odstranění dotací plynoucích do spalování uhlí nebo pro jadernou energetiku, které jsou v celé EU třikrát vyšší než pro obnovitelné zdroje. Pomoc novým technologiím nejlépe zabrala u solární energetiky. Náklady v posledních letech spadly o desítky procent. Malé solární elektrárny dnes mohou velmi dobře snižovat domácnostem výdaje za elektřinu a umožnit jim nezávislost na elektrárenských společnostech.“

Veronika Knoblochová z České fotovoltaické průmyslové asociace dodává:

„Solární energetika je dnes díky minulé podpoře nejdostupnějším obnovitelným zdroje pro široké masy – domácnosti i podniky.  Vlády však nesmí postihovat první průkopníky, kteří investovali své prostředky do rozhýbání nevyzkoušených technologií. Proto je správné, když Evropská komise upozorňuje členy na nepřípustnost zpětných změn legislativou garantované podpory. Především z tohoto bodu by se měla poučit česká vláda, která opakovaně retroaktivními kroky narušuje zákonem danou návratnost.“

Upozornění Evropské komise je součástí souboru pracovních dokumentů zveřejněných tento týden s pokyny pro členské státy o veřejných podporách a opatřeních, která by měla předcházet narušení trhu, tak aby měli spotřebitelé zajištěny bezpečnou a cenově dostupnou energii [1].