Česká solární energetika pomalu ožívá - potenciál pro výrobu čisté energie ze Slunce je u nás ale mnohem větší

13.2.2017, 10:03

Solární energetika v České republice zaznamenala po minulých letech stagnace první oživení. Stovky projektů přineslo především zavedení podpory v rámci programu Nová zelená úsporám. Solární asociace sestavila aktuální data loňského vývoje na základě dat od Státního fondu životního prostředí, OTE, ERÚ a distribučních společností.

„Oživení zájmu o solární energetiku přinesla nová opatření v podobě usnadnění podmínek pro provoz malých střešních elektráren a zavedení finanční podpory pro domácnosti. Stovky rodin od loňska zvýšily svou energetickou soběstačnost a snížily výdaje za energie právě pomocí instalace fotovoltaických panelů na střechu svých domů. Rozumně nastavená podpora ukazuje cestu k využití velkého potenciálu výroby energie ze slunce,“ komentuje pozitivní posun v české solární energetice Tomáš Buzrla, předseda představenstva Solární asociace.

Data Státního fondu životního prostředí ČR, která má Solární asociace k dispozici, ukazují, že v roce 2016 bylo schváleno financování pro 540 projektů s celkovým výkonem 4 833 kW. Průměrný výkon nových projektů solární elektráren na střeše rodinných domů přitom dosahuje 8,95 kW. Největší zájem o podporu v rámci Nové zelené úsporám měly domácnosti pro instalaci solárních panelů na střechu domu s využitím přebytků vyrobené elektřiny pro ohřev užitkové vody nebo vytápění. Zájem však byl i o podporu instalací fotovoltaických systémů pro přímý ohřev teplé vody nebo s možností ukládání přebytečné elektřiny do baterií pro pozdější využití.

„Těší nás zájem domácností o využití podpory pro výrobu energie šetrné k životnímu prostředí. V letošním roce bychom se proto rádi zaměřili na zvýšení informovanosti veřejnosti o možnostech, jak stát může pomoci využívání obnovitelných zdrojů financovat,“ popisuje nadcházející plány ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Výsledky úspěšného projektu Nová zelená úsporám dokládají i data od distribučních společností, které v loňském roce připojily více než 500 nových solárních elektráren, z toho nejvíce připojených solárních systémů v počtu 412 připojil ČEZ Distribuce. Energetický regulační úřad vydal v roce 2016 72 nových licencí na nové solární elektrárny o souhrnném výkonu 920 kW, což je způsobeno tím, že od loňského roku nemusí majitel pro provoz tzv. „mikrozdroje“ do 10kW žádat o licenci.

Obnovení růstu nových projektů solární energetiky ukazuje cestu k využití možností výroby šetrné energie přímo na střechách budov pomocí instalací fotovoltaických panelů. Příležitosti výroby jsou však mnohonásobně vyšší. Potenciál nového výkonu fotovoltaických panelů umístěných na vhodných plochách střech rodinných domů dosahuje přes 2 000 MW, na střechách továren nebo obchodů lze umístit dalších více než 5 100 MW. Studie Solární asociace kalkuluje, že solárními panely pokryté domy by mohly vyrobit až 7,3 milionů megawatthodin ročně. To odpovídá přibližně polovině současné spotřeby českých domácností. „Kalkulace pracuje se současnými technickými a ekonomickými možnostmi. Výhledově zvýší význam solární energetiky další technologický pokrok a nástup inovativních řešení, jako jsou například solární tašky nebo akumulace elektřiny. Světové expertní organizace předpokládají, že cena solární panelů klesne během následujících deseti let o téměř 60 %,“ dodává k výpočtům Veronika Hamáčková, ředitelka Solární asociace.