Návrh koaliční dohody: dobré impulsy pro ekonomiku, ale také rozpory

11.12.2013, 10:20

Představitelé solárních sdružení vítají pozitivní posun v návrhu koaliční dohody, jak byla zveřejněna v dnešních Lidových novinách, současně si však jsou vědomi rizik, která tento návrh obsahuje.

Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost říká:

„Návrh koaliční smlouvy je zajímavým příslibem pro budoucnost české ekonomiky. Po dlouhé době bere vláda vážně možnosti zvyšování energetické účinnosti budov a dokonce hovoří o masivní zateplování domů. Rizikem je však tlak na znovuotevření tématu podpory obnovitelných zdrojů. Přitom i státní zástupce konstatoval, že výkupní ceny byly stanoveny v souladu se zákonem a pochybení byla na straně politiků. Vláda by se proto měla hlavně nechat prostor policii v prošetření podezřelých instalací – jako jsou například solární parky ČEZ.“

 

Veronika Knoblochová z České fotovoltaické průmyslové asociace dodává:

„Vítáme, že si v novém vládním návrhu našlo své místo využití energie ze slunce na střechách domů nebo firem. Jde o dobrý nástroj, který může v budoucnu vedle zateplení domů výrazně snížit výdaje domácností a podniků za elektřinu. Věříme, že se nová vláda vyhne zbytečnému negativnímu nálepkování provozovatelů solárních elektráren. Vládě i poslancům tak můžeme nabídnout partnerství a svou odbornost v šetrné energetice.“

Pozitivní aspekty zveřejněného návrhu koaliční smlouvy podle AliES a CZEPHO:

  • přislib vytvoření zákona na snižování spotřeby fosilních paliv;
  • deklaraci podpory zvyšování energetické účinnosti průmyslu a koncept udržitelné ekonomiky;
  • podporu nástrojů na snížení spotřeby: efektivní spotřebiče, ekologicky šetrné výroby, „masivní zateplování domů“;
  • návrh obnovení podpory pro bioplynové stanice napojené na využití zemědělského a komunálního odpadu;

Přesto návrh obsahuje také řadu potenciálních rizik pro energetickou politiku státu:

  • strany chtějí opět otevřít zákon o podporovaných zdrojích – znovu tak hrozí zásah do garantovaných práv provozovatelů obnovitelných zdrojů;
  • budoucí vláda chce podpořit ekonomicky silně riskantní projekt dalších reaktorů v Temelíně a dokonce i Dukovanech (kde nesmyslně hovoří o dostavbě);
  • zejména podpora dalších reaktorů je v rozporu s výše deklarovaným závazkem konceptu energeticky bezpečné a udržitelné ekonomiky. Jaderná energetika vždy zvýší závislost na dodávkách paliva a bude blokovat investice do levnějších a šetrnějších zdrojů energie: úspor a obnovitelných zdrojů.

„Přivítat lze také rozhodnutí vlády o vypracování analýz dopadů investic do dalších reaktorů nebo možného prolomení limitů těžby uhlí. Pokud vláda odolá tlaku těžení a průmyslové lobby měla by získat nezávislé podklady. Plánování energetiky by tak plány v české energetice konečně ztratily podobu hádání z křišťálové koule, jako se tak dělo pod ministrem Kubou nebo Ciencialou,“ dodává Martin Sedlák k plánu vlády.