Evropská komise vydala celé notifikační rozhodnutí - potvrzuje soulad české podpory obnovitelných zdrojů s právem EU a vyvrací překompenzaci u solárních elektráren

27.1.2017, 10:50

V pondělí 23.1.2017 vydala Evropská komise celý text rozhodnutí o tzv. notifikaci podpory obnovitelných zdrojů v České republice. Podle analýzy expertů z Aliance pro energetickou soběstačnost a Solární asociace dokument obsahuje klíčové sdělení, ze kterého vyplývá, že podpora pro solární elektrárny je nastavena v oprávněné výši. Vyvrací tak tvrzení o údajné překompenzaci podpory pro sluneční elektrárny. Rozhodnutí Evropské komise navazuje na již v listopadu publikované prohlášení, ve kterém komise konstatovala, že podpora je v souladu s unijním právem a podpoří cíle Evropské unie v oblasti energetiky a klimatu. A to aniž by došlo k nepřiměřenému narušení hospodářské soutěže.

Klíčové body rozhodnutí o „notifikaci podpory obnovitelných zdrojů v ČR“:

  • Doba vyplácení podpory trvá po celou dobu životnosti instalací: pro všechny typy obnovitelných zdrojů 20 let s výjimkou malých vodních elektráren, které podporu pobírají 30 let a solárních elektráren dokončených před rokem 2008, které mají podporu na 15 let (článek (29) Tabulka 1)
  • Solární odvod byl spočítán tak, aby byla dosažena návratnost podle zákona: jakákoliv případná „překompenzace“ byla právě tímto odvodem vyřešena (uvedené tvrzení je v souladu s pozicí Ministerstva průmyslu a obchodu, které v roce 2013 během jednání v Poslanecké sněmovně uvedlo, že prodloužení solárního odvodu ve výši 10 % definitivně řeší možnou překompenzaci podpory).
  • ČR se dobrovolně zavázala provést v případech, kde dochází ke kumulaci investiční podpory s provozní podporou bez toho, že by byla některá z nich krácena, vyhodnocení návratnosti těchto projektů po deseti letech provozu, a to poprvé v únoru 2019. V případě zjištění skutečné překompenzace u instalací s kumulací podpory by byla jejich další podpora upravena, a to na základě nezbytné změny souvisejících legislativních předpisů.
  • Vyhodnocení návratnosti projektů se netýká rozsahu malé podpory, tedy těch příjemců, jejichž podpora v součtu za tříleté období nepřekročila 200 tis. EUR, tedy typicky například střešních fotovoltaických elektráren. Souběh provozní a investiční podpory se také z drtivé většiny netýká solárních instalací.

 „Evropská komise vyslovila jednoznačný souhlas s podporou obnovitelných zdrojů v Česku. Kompletní zpráva Evropské komise navíc říká, že v solární energetice není žádný problém s nadměrnou podporou. Náš systém podpory obnovitelných zdrojů je v souladu s právem EU a pomáhá České republice k energetické nezávislosti a snižování podílu fosilních paliv,“ říká Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

„Věříme, že potvrzení notifikačního procesu přispěje ke stabilizaci sektoru obnovitelných zdrojů v České republice a vrátí důvěru desítkám tisíc podnikatelů nejen v solární energetice, ale také zemědělcům, obcím a bankovním institucím. Pokud by vůbec v solární energetice existovala překomenzace podpory, je již podle Bruselu vyřešena solárním odvodem. Těší nás, že se Ministerstvu průmyslu a obchodu podařilo systém podpory obnovitelných zdrojů notifikovat. Můžeme se tak společně naplno věnovat dalšímu rozvoji decentrální energetiky a akumulaci,“ říká předseda představenstva Solární asociace Tomáš Buzrla.