Aktualizace energetická koncepce stále podceňuje možnosti obnovitelných zdrojů

7.10.2014, 19:27

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) posunulo návrh Aktualizace Státní energetické koncepce (ASEK) do další fáze projednávání – 6. října skočil termín meziresortního připomínkového řízení a nyní probíhá jejich vypořádání.

AliES a CZEPHO zaslaly MPO připomínky a současně upozornily na velmi krátkou dobou pro zaslání připomínek, navíc ASEK byl do meziresortního řízení předložen v v době, kdy souběžně běží novelizace energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích. Vzhledem ke krátké lhůtě tak podle sdružení nemůže MPO dostat relevantní zpětnou vazbu k dodatečně zveřejněným podkladovým studiím – scénářům a ekonomickým analýzám.

Navíc za několik týdnů, ve dnech 23 a 24. října budou zasedat hlavy Evropské komise a rozhodovat o přijetí klimatických cílů, mimo jiné i závazného 27% podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie na úrovni EU, které budou mít na koncepci zásadní dopad.

Zásadní problémy ASEK dle AliES a CZEPHO jsou:

  • Do kalkulací jsou však dosazeny nerealisticky nízké náklady výstavby nových reaktorů a vzhledem k absenci jiných variant není jasné, jak chtějí autoři řešit budoucnosti české energetiky, pokud se reaktory nevyplatí stavět.
  • Zvyšování podílu jaderné energetiky nevede ke zvýšení energetické soběstačnosti Česka – například spotřeba zemního plynu naroste v ASEK do roku 2040 o 10 %.
  • Potenciál obnovitelných zdrojů je v ASEK až o čtvrtinu menší než jak jej propočítala Nezávislá energetická komise (NEK) při vládě ČR.
  • Možnosti solární energetiky jsou dokonce v ASEK dvakrát menší oproti potenciálu fotovoltaiky v NEK.
  • ASEK počítá s ukončením provozu stávajících solárních elektráren po dvaceti letech provozu. Technická životnost fotovoltaických modulů se přitom pohybuje mezi 30-40 lety.

„Z návrhu aktualizace energetické koncepce je jasná jediná věc: ministerstvo průmyslu chce prosadit výstavbu dalších reaktorů a udělá to, i když půjde o ekonomicky nevýhodný krok. Jenže po pěti letech práce na aktualizaci Státní energetické koncepce by se mohli ministerští úředníci rozhlédnout po světě: jaderná energetika je stále dražší a naopak obnovitelné zdroje se stávají cenově dostupnějšími pro rodiny i podniky,“ uvedl Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

Veronika Knoblochová z České fotovoltaické průmyslové asociace dodává:

„Návrh energetické koncepce dává prostor pro růst solární energetiky, ale možnosti výroby elektřiny ze slunce jsou podstatně vyšší. Smysl postrádá také předpoklad, že současné solární instalace budou po pouhých dvaceti letech provozu zlikvidovány. Přitom likvidace fotovoltaických elektráren po skončení doby podpory a zaplacení investice nedává smysl ani z hlediska spotřebitelů – přišli by tak o levný zdroj elektrické energie, která může zásobovat trh v době špiček.“

 

Připomínky obou sdružení jsou dostupné zde:

http://www.alies.cz/wp-content/uploads/ASEK_pripominky_CZEPHO_AliES_fin.pdf

Kontakty:
Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost, tel.: 737 128 471, e-mail: martin.sedlak@alies.cz

Veronika Knoblochová, výkonná ředitelka České fotovoltaické průmyslové asociace
e-mail: veronika.knoblochova@czepho.cz, http://www.czepho.cz