CZEPHO: Vítáme záměr Evropské komise zachovat podporu pro malé sluneční elektrárny

10.4.2014, 18:05

Praha 10. dubna 2014 Evropská komise včera zveřejnila nová pravidla pro podporu obnovitelných zdrojů energie. CZEPHO vítá, že komise zachovala možnost provozní podpory pro malé zdroje, například solární panely umístěné na střechách domů a firem. Současně se jako člen Evropské fotovoltaické průmyslové asociace (EPIA) připojuje k jejím principiálním výhradám k zveřejněnému dokumentu.

Nová pravidla Evropské komise pro podporu se týkají dalších instalací obnovitelných zdrojů a zahrnují navíc dvouleté zkušební období. Komise upozornila, že se změna nedotýká stávajících projektů obnovitelných zdrojů.

„CZEPHO proto věří, že i česká vláda bude respektovat garanci podpůrných mechanismů, které v minulosti rozhýbaly investice do obnovitelných zdrojů. Jen tak se vrátí do sektoru šetrné energetiky jistota, která umožní další rozvoj tohoto průmyslového odvětví,“ říká výkonná ředitelka CZEPHO Veronika Knoblochová.

„Pokud jde o nové zdroje, je pro nás klíčové, aby v co nejkratší době i v České republice vznikl systém podpory, který opět zpřístupní fotovoltaiku a možnost energetické soběstačnosti dalším tisícím zájemců z řad domácností a firem. Jako nejvhodnější se podle našich poznatků a zahraničních zkušeností jeví nefinanční systém podpory, takzvaný net-metering, který podpoří další rozvoj sektoru a nezatěžuje veřejné finance ani ostatní koncové odběratele elektřiny,“ dodává výkonná ředitelka.

Ve shodě s EPIA zastává CZEPHO také názor, že by se Evropská komise měla více zaměřit na odstraňování existujících bariér pro připojování nových zdrojů v členských státech, místo stanovování pravidel, která zvýhodňují velké energetické firmy před menšími provozovateli elektráren. Prezentovaná pravidla místo toho například nutí výrobce sluneční elektřiny vstupovat na trh za podmínek, které pro ně nejsou výhodná a ve skutečnosti vytvářejí nové překážky pro větší integraci malých obnovitelných zdrojů do evropského energetického mixu.

Česká fotovoltaická průmyslová asociace byla založena v roce 2009 jako dobrovolné nevládní a neziskové profesní sdružení. V současnosti sdružuje více než 2000 subjektů. Členská základna zahrnuje subjekty napříč celým fotovoltaickým sektorem – provozovatele solárních elektráren, instalační firmy, výrobce komponent a zařízení i vývojová a výzkumná pracoviště včetně univerzitních. CZEPHO je členem Evropské fotovoltaické průmyslové asociace (EPIA).