Podpora obnovitelných zdrojů je plně v souladu s pravidly EU. Neexistuje důvod nevypsat podporu pro příští rok

28.11.2016, 12:28

Aliance pro energetickou soběstačnost a Solární asociace vítají ukončení procesu, ve kterém Evropská komise posuzovala systém podpory obnovitelných zdrojů v České republice. Komise svým rozhodnutím stvrdila, že forma podpory je v souladu s unijními pravidly pro státní podporu a nenarušuje hospodářskou soutěž.

Komise v dnešním prohlášení jasně uvedla, že „dospěla k závěru, že opatření podpoří cíle EU v oblasti energetiky a klimatu, aniž by došlo k nepřiměřenému narušení hospodářské soutěže.“ Vyjádření komise ZDE.

„Evropská komise vyslovila jasný souhlas s podporou obnovitelných zdrojů v Česku. Končí tak definitivně debata o tom, zda lze podporu vyplácet, či nikoliv. Pravdou však také zůstává, že ERÚ mohl vypsat podporu i bez této pozice EU. Proto věříme, že ERÚ vydá cenové rozhodnutí v co nejkratší době. Náš systém podpory obnovitelných zdrojů je v souladu s právem EU a pomáhá České republice k energetické nezávislosti a snižování podílu fosilních paliv,“ říká Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

„Věříme, že ukončení notifikačního procesu přispěje ke stabilizaci sektoru obnovitelných zdrojů v České republice a vrátí důvěru desítkám tisíc podnikatelů nejen v solární energetice, ale také zemědělcům, obcím a bankovním institucím. Těší nás, že se před Evropskou komisí podařilo Ministerstvu průmyslu a obchodu systém podpory obnovitelných zdrojů obhájit. Můžeme se tak společně naplno věnovat dalšímu rozvoji decentrální energetiky a akumulaci,“ říká předseda Solární asociace Tomáš Buzrla.

Rekapitulace debaty o podpoře obnovitelných zdrojů v ČR:

Riziko nevypsání podpory obnovitelných zdrojů se týkalo instalací zprovozněných mezi lety 2006 a 2012 podle původního zákona na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů (180/2005).

Právě pomocí zákona na podporu obnovitelných zdrojů se Česku podařilo naplnit závazek vůči Evropské unii. Česká republika se v přístupové smlouvě k EU zavázala, že do roku 2010 navýší podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě elektrické energie na 8 %. To se podařilo naplnit především pomocí rozvoje solárních elektráren v letech 2009 a 2010.

Rozvoj obnovitelných zdrojů se do roku 2012 řídil právě předchozím zákonem i předchozími pravidly EU pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky. Dle této legislativy nebylo nutné posouzení ze strany Evropské komise. I přesto, že nakonec proběhla, nemá Energetický regulační úřad žádné oprávnění hrozit vracením nebo zastavením vyplácení podpory.

Samotná Evropská komise totiž podle svých prohlášení nepředpokládala, že by se měla podpora pro „prověřované“ zdroje zastavit nebo dokonce vracet. Podobná situace již v minulosti nastala např. v sousedním Německu, Slovinsku nebo Rakousku. Komise již několikrát prověřovala běžící systém podpory a podpora byla přitom bez problémů vyplácena dál.

Z cenového rozhodnutí vydaného na konci roku 2015 pak vyplývá, že podpora by neměla být poskytnuta pouze tehdy, pokud by byla v rozporu se zákonem o podporovaných zdrojích nebo pokud by nebyla slučitelná s vnitřním trhem Evropské unie. Ani jeden z těchto faktorů nenastal.