Britský Nejvyšší soud: solární firmy mají právo na náhradu škody kvůli rychlým škrtům v podpoře

10.7.2014, 12:23

Čtrnáct britských solárních firem získalo právo domáhat se náhrady škody, které jim měly způsobit prudké změny v nastavení podpory v roce 2011. Celkem se tak mohou u britské vlády domáhat odškodnění až ve výši 130 milionů liber. Rozhodnutí britského Nejvyššího soudu padlo včera, vláda se proti němu může ještě odvolat [1].

Žaloba čtrnácti britských společností se opírala o předchozí rozhodnutí soudu, ve kterém napadli britští investoři prudké změny v podpoře solárních elektráren. V roce 2011 totiž snížila britská vláda podporu pro solární energetiku, investoři dostali pouhých šest týdnů na dokončení projektů za původních podmínek. Ve stejné době probíhala také konzultace s veřejností a vláda ani nehodlala počkat na její výsledek. Soudy pak v sérii rozsudků označily toto počínání vlády za nezákonné. Pozoruhodný je fakt, že investoři a jejich sdružení nenapadali samotný princip postupného snižování podpory, ale zejména rychlost změn. Vláda se sice odvolala, ale zároveň navrhla, aby se snížené ceny týkaly až projektů dokončených po 3. březnu 2012 [2], [3].

Obdobně podalo nedávno v České republice čtrnáct provozovatelů solárních elektráren postavených v roce 2010, které nebyly do konce uvedeného roku připojeny, stížnost k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na ČEZ. Podle 14 členů sdružení FVE 2010, s nimiž CZEPHO úzce spolupracuje, společnost ČEZ Distribuce v roce 2010 přednostně připojovala do sítě elektrárny mateřského ČEZ a spřátelených investorů a naopak odmítla připojit desítky elektráren s platnými licencemi a kolaudacemi – více ZDE.

„Situaci ve Velké Británii můžeme porovnat s Českou republikou. Česká vláda také řešila prudký růst solárních elektráren pomocí kroku, který je v příkrém rozporu s garantovanými podmínkami, na místo předvídatelné a dostatečně dopředu prokonzultované změny podpory. V obou státech právě kvůli kontroverzním politickým zásahům následně pokles zájem o investice do šetrné energetiky. V Británii se naštěstí díky jasné vládní strategii obnovuje a jen za první pololetí tohoto roku přibylo téměř 1500 megawattů nových solárních zdrojů. Česku bohužel šance na levnou solární energii stále uniká…,“ říká Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

„CZEPHO sdružující podobně poškozené investory pevně věří, že nejen v Británii, ale i v České republice dojde k návratu práva do investičního prostředí. Dalšímu rozvoji a využívání stále levnější energie ze slunce totiž brání opakované zásahy státu do původně garantovaných podmínek. Aktuální novela energetického zákona, kterou připravilo ministerstvo průmyslu, však opět obsahuje další soubor retroaktivních zásahů, jejichž přijetí by dále narušilo celkovou stabilitu investičního prostředí moderní energetiky,“ upozorňuje Veronika Knoblochová z České fotovoltaické průmyslové asociace na aktuálně připravované změny legislativy v ČR.

Kontakty:

Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost, tel.: 737 128 471, e-mail: martin.sedlak@alies.cz

Veronika Knoblochová, Česká fotovoltaická průmyslová asociace, e-mail: veronika.knoblochova@czepho.cz