Do roku 2030 mohou obnovitelné zdroje vyrábět až 60 % elektřiny v Evropě. Rozvoji v Česku brání administrativní bariéry

2.7.2014, 13:20

Během následujícího desetiletí zvýší obnovitelné zdroje svůj podíl v evropské energetice ze současných 40 % na 60 % v roce 2030. Podíl fosilních zdrojů klesne ze 48 % na 27 %. Data vyplývají ze včera zveřejněné zprávy společnosti Bloomberg New Energy Finance (BNEF).

Výzkum BNEF také předpovídá, že bude nadále ke zlepšování ekonomiky solárních a větrných elektráren, které se tak v následujících letech obejdou bez dotací. BNEF očekává, že se v Evropě proinvestuje až jeden bilion dolarů v projektech šetrné energetiky. Růst obnovitelných zdrojů pak umožní snížit emise oxidu uhličitého z dnešních 1,3 miliard tun na 564 milionů.

V sektoru solární energetiky předpovídá BNEF „malou solární revoluci“ zejména díky klesajícím nákladům fotovoltaických modulů. Solární energetika se tak významně rozšíří do rozvojových zemí, ale také ve vyspělých státech se stane nástrojem pro domácnosti a podniky, jak se bránit vysokým maloobchodním cenám elektřiny.

AliES a CZEPHO upozorňují, že využívání obnovitelných zdrojů v Česku brání zbytečné administrativní překážky – například povinnost licence i pro malé domácí elektrárny. Důslednou změnu však nepřináší ani aktuální novela energetického zákona. Rodiny si tak budou muset ještě počkat na naplnění vládního slibu z programového prohlášení, ve kterém se strany zavázaly obnovit podporu pro malé projekty šetrné energetiky.

„Jasná čísla expertů z Bloomberg ukazují, že se čeští politici mohou přestat bát rozvoje obnovitelných zdrojů. Stále levnější technologie větrných nebo solárních elektráren se postupně prosadí na trhu bez dotací a vytlačí z energetického mixu uhlí. Rodiny nebo podnikatelé by již dnes mohli využívat stále dostupnější solární panely na střechách domů, jenže širší uplatnění šetrného energetického zdroje stále brání administrativní bariéry,“ říká Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

„Energie ze slunce se stala jedním z nejdostupnějších zdrojů s největším potenciálem pro další rozvoj. V současnosti však příležitosti využít levnou a čistou sluneční energii v České republice brání narušené investiční prostředí v obnovitelných zdrojích. Česká vláda však bohužel chystá další soubor retroaktivních zásahů, čímž poškozuje nejen celkovou stabilitu investičního prostředí, ale ohrožuje i budování energeticky nezávislé Evropy,“ upozorňuje Veronika Knoblochová z České fotovoltaické průmyslové asociace na aktuálně připravovanou změnu zákona o podporovaných zdrojích, která ohrožuje stávající projekty obnovitelných zdrojů i jejich další růst.

Kontakty:

Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost, tel.: 737 128 471, e-mail: martin.sedlak@alies.cz

Veronika Knoblochová, Česká fotovoltaická průmyslová asociace, e-mail: veronika.knoblochova@czepho.cz