Žádná notifikace českých ekologických elektráren v Bruselu neprobíhá a probíhat ani nebude

25.11.2015, 11:45

Předsedkyně Energetického regulačního úřadu nemusí s podpisem podpory pro obnovitelné zdroje energie čekat na ukončení schvalovací procedury v Evropské komisi. Žádná taková procedura totiž neprobíhá, probíhat nebude a nemusí. Vydání cenového rozhodnutí tak ani nevyžaduje garance české vlády.

Poukazuje na to právní analýza, kterou dnes publikovaly asociace, jež výrobce domácí, čisté energie sdružují.

Rozbor sestavila renomovaná právní kancelář Doucha Šikola advokáti. Připomíná v něm, že takzvaná notifikace se vůbec nevztahuje na podporu, kterou zřídil starý zákon o podpoře obnovitelných zdrojů z roku 2005. Právě díky ní stát podporuje velkou většinu českých bioplynových stanic nebo větrných turbín, malých vodních elektráren či solárních panelů na střechách.

Notifikaci totiž vyžaduje Lisabonská smlouva v článku 108. Klauzule se ale výslovně týká pouze nových podpůrných programů, ke kterým se členské státy rozhodly po roce 2011.

Notifikační řízení se podpory starších projektů vůbec netýká,“ řekl Jan Habart, předseda asociace CZ Biom. „Evropská pravidla s tím vůbec nepočítají. Pokud Energetický regulační úřad bude trvat na zbytečné a nesmyslné podmínce, hrozí krach více než čtyřem stovkám zemědělců.“

Starší programy Evropská komise „průběžně zkoumá“ (článek 108, odst. 1). Členské státy unie však během takového případného přezkoumávání mohou v podpoře pokračovat. Skončit – samozřejmě nadobro – s ní musí pouze v případě, že by přezkoumání došlo k negativnímu výsledku a Komise program přikázala ukončit.

Právě takovým průběžným přezkoumáváním – nikoli notifikací – je procedura, která nyní u Evropské komise probíhá a jejíž výsledek se očekává příští rok na jaře.

 

Podpora obnovitelných zdrojů energie má relevantní právní rámec v evropských směrnicích a schválených pokynech pro členské státy. Nemůže být v obecné rovině v rozporu s právem EU. Právě na základě státních garancí investovali rodiny, podnikatelé a obce spolu s bankami stovky miliard do projektů obnovitelných zdrojů. Pokud dnes ERÚ tyto záruky zpochybňuje, bourá tak právní základ našeho státu,“ říká Veronika Hamáčková z České fotovoltaické průmyslové asociace.

 

Česká bankovní asociace ve svém dopise ministru průmyslu a obchodu Mládkovi připomněla, že se právní úprava poskytování veřejné podpory obnovitelných zdrojů energie nijak zásadně nezměnila, tj. nedošlo ke změnám ustanovení §1 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, stejně jako čl. 108. odst. 3 Smlouvy o fungování EU.

 

Asociace zastupující výrobce energie z obnovitelných zdrojů apelovaly na předsedkyni ERÚ, aby urychleně podepsala zákonem přislíbené výkupní ceny na rok 2016. Totéž po ní chce ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a včera k tomu vyzvali také šéfové Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy i Teplárenského sdružení.

 

Právně stojí jednání ERÚ na vodě, svým konáním neohrožuje jen výrobu ekologicky šetrné energie, pracovní místa v zelené energetice a plnění českých závazků v navyšování podílu obnovitelných zdrojů, ale také investiční prostředí v České republice. V případě, že by ERÚ podporu pro šetrné zdroje energie opravdu nevypsalo, můžeme zapomenout na další rozvoj perspektivního oboru obnovitelné energetiky, ale je také ohrožena česká ekonomika,“ uzavírá popisem dopadů hrozícím z kroků ERÚ Štěpán Chalupa z Komory OZE.

Příloha:

Právní stanovisko z 23.11.2015

 

Kontakty:

Štěpán Chalupa

Předseda, Komora obnovitelných zdrojů energie

stepan.chalupa@komoraoze.cz , 603 420 387

 

J an Habart

Předseda, CZ Biom – České sdružení pro biomasu

jan.habart@komoraoze.cz , 603 420 387

 

I ng. Veronika Hamáčková

Výkonná ředitelka České fotovoltaické průmyslové asociace

veronika.hamackova@czepho.cz , 723743421

 

M ichal Janeček

Předseda, Česká společnost pro větrnou energii

předseda@csve.cz , 602796687

Jiří Vrba

Předseda, Svaz pro využití energetických zdrojů

predseda@spvez.cz , 608747773

 

I ng Vladimír Zachoval

Předseda, Cech provozovatelů Malých vodních elektráren

zachoval@cechmve.cz , 602287547

 

I ng. Zdeněk Nováček

Předseda, Asociace hydroenergetiků ČR

zdeneknovacek@tiscali.cz , 731501413

Ing. Jakub Halamíček

Místopředseda, Cech aplikovaných fotovoltaických technologií

Jakub.Halamicek@ibc-solar.cz, 724 708 345