Vláda: nevypsání podpory pro obnovitelné zdroje je nepřípustný retroaktivní krok

3.12.2015, 11:39

Vláda včera projednala a schválila usnesení k provozní podpoře pro obnovitelné zdroje energie. Podkladové právní analýzy k vládnímu usnesení opět potvrzují, že kroky ERÚ v podobě nevypsání podpory jsou v rozporu se zákonem. AliES a CZEPHO vítají racionální přístup členů vláda a věří, že s nástupem věcné argumentace podaří obnovit stabilitu v oboru šetrné energetiky.

„Součástí vládních materiálů je také analýza, která potvrzuje předchozí právní argumentaci asociací pro obnovitelné zdroje a jasně dokládá, že nevypsání podpory pro obnovitelné zdroje je krok mimo zákonné mantinely. Také z našich jednání s Evropskou komisí v minulých dnech jasně vyplynulo, že vypsání podpory nic nebrání. Libovolný výklad zákonů na Energetickém regulačním úřadu musí rychle skončit,“ komentuje aktuální situaci Veronika Hamáčková, ředitelka České fotovoltaické průmyslové asociace.

„Vítáme jasnou pozici vlády, která potvrzuje, že nevypsání podpory obnovitelných zdrojů je retroaktivní krok v rozporu s platnými zákony i unijním právem. Očekáváme proto, že vedení Energetického regulačního úřadu začne respektovat zákony a podporu v nejbližších dnech vypíše. Obnovitelné zdroje v České republice jsou pojistkou energetické bezpečnosti České republiky. Obnovení stability v tomto oboru by byl dobrý signál během mezinárodní klimatické konference,“ dodává Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

Zásadní body z vládního materiálu:

Právní argumentace ERÚ, kdy se opírá především o údajný rozpor podpory pro obnovitelné zdroje zprovozněné před rokem 2013, není dle vlády možný, protože (text kurzívou je přímá citace z dokumentu):

  • došlo by k retroaktivnímu dopadu na zdroje uvedené do provozu před 1. lednem 2013,“

  • došlo by k diskriminaci mezi různými projekty obnovitelných zdrojů zprovozněnými v jednotlivých letech,

  • podle legislativních pravidel, nelze ustanovení právních předpisů, tedy ani ustanovení § 1 odst. 3 zákona aplikovat „libovolným“ přístupem až od některého období po nabytí účinnosti uvedeného zákona a nelze používat ustanovení zákona libovolně v čase a na základě odůvodnění předsedkyně ERÚ a jejího vyjádření „že jí už došla trpělivost“,“

  • „došlo by k jiné aplikaci ustanovení § 1 odst. 3 zákona, než bylo záměrem gestora zákona“

  • Komisařka pro hospodářskou soutěž Evropské komise Margrethe Vestagerovou dne 26. 11. 2015 potvrdila, že Evropská komise neshledává žádné důvody, proč by podpora obnovitelných zdrojů neměla být slučitelná s pravidly fungování vnitřního trhu EU a potvrdila, že v žádné z notifikací neprobíhá formální vyšetřovací řízení, které Komise podle čl. 108 SFEU zahajuje v případě pochybností o slučitelnosti již poskytované podpory s pravidly fungování vnitřního trhu. Komisařka Českou republiku zároveň ujistila, že žádné takové řízení nepřipravuje. Z tohoto vyplývá, že z pohledu Evropské komise nedochází v ČR vyplácením provozní podpory pro zdroje uvedené do provozu před 1. lednem 2013 k porušení práva EU.“

Kontakty:

Veronika Hamáčková, výkonná ředitelka České fotovoltaické průmyslové asociace, tel.: 722 562 453, e-mail: veronika.hamackova@czepho.cz

Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost, tel.: 737 128 471, e-mail: martin.sedlak@alies.cz