Recyklaci solárních panelů zaplatí získané stříbro

11.12.2015, 11:36

Komerční recyklace solárních panelů může být zisková. Studie ČVUT potvrdila, že celkový výnos z prodeje surovin získaných recyklací fotovoltaických by se pohyboval ve výši 1,7 miliardy korun. Česká fotovoltaická průmyslová asociace proto navrhuje snížení státem vybíraného recyklačního poplatku, který je v Evropě ojedinělý.

Česká fotovoltaická průmyslová asociace (CZEPHO) a Aliance pro energetickou soběstačnost (ALiES) navrhují, aby minimální výše příspěvku stanovovaná vyhláškou byla maximálně dvě koruny na kilogram panelů, tedy čtyřikrát méně než dnes. Podle Veroniky Hamáčkové z CZEPHO je stávající výše poplatku jen další forma restriktivní daně, která nezohledňuje prodej surovin získaných recyklací.

Česká republika je prakticky jedinou zemí v Evropě, kde jsou na recyklaci solárních panelů vybírány zálohově povinné poplatky. „Podle platné legislativy musí každý provozovatel sluneční elektrárny uvedené do provozu před 1. lednem 2013, včetně domácích elektráren na střechách domů, odvádět poplatek do tzv. kolektivního systému, který potom tyto prostředky spravuje až do doby, kdy bude třeba elektrárnu likvidovat. Nejmenší možná výše příspěvku, který dopadne na více než dvě desítky tisíc českých domácností, je přitom stanoven na 8,50 Kč za kilogram panelů,“ poukazuje na evropský legislativní unikát Veronika Hamáčková z České fotovoltaické průmyslové asociace.

Z propočtů ČVUT přitom plyne, že recyklace vynese likvidátorovi panelů okolo deseti korun z každého kilogramu panelů. Předpokládané náklady na zpracování, dopravu a administrativu spojenou s provozem kolektivních systémů potom představují částku zhruba osm korun.

Recyklace solárních panelů (fotovoltaických modulů), které v následujících desetiletích doslouží, se bohatě zaplatí z prodeje surovin jejím prostřednictvím získaných. Vyplývá to z podrobné studie ČVUT pro recyklační kolektivní systém REsolar. „Procesem recyklace krystalických a tenkovrstvých solárních modulů získáme mnoho materiálu pro následné zpracování a opětovné použití při výrobě fotovoltaických modulů nebo jiných výrobků. Mezi tyto materiály patří hliník, měď, sklo, plasty, křemík, vzácné kovy, mezi něž patří stříbro, indium, galium, germanium, molybden a další. Mezi nejlépe recyklovatelné materiály se řadí sklo a hliník. Pro sklo platí, že recyklací lze získat až 95 % skleněného materiálu s čistotou 99,99%. Pro hliník tato hodnota dosahuje téměř 100 % a nízká energetická náročnost procesu ušetří až 70 % energie nutné pro výrobu nového hliníku,“ říká mimo jiné Ing. Ladislava Černá z Laboratoře diagnostiky fotovoltaických systémů ČVUT v Praze.

Kontakty:

Veronika Hamáčková, výkonná ředitelka České fotovoltaické průmyslové asociace, tel.: 722 562 453, e-mail: veronika.hamackova@czepho.cz

Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost, tel.: 737 128 471, e-mail: martin.sedlak@alies.cz