EPIA: Situace českého solárního sektoru je závažná, mnohé fotovoltaické firmy směřují k bankrotu

19.12.2013, 14:16

Česká republika patří mezi země nejvíce postižené retroaktivními kroky státních orgánů vůči provozovatelům solárních elektráren. Plyne to ze zprávy zveřejněné Evropskou fotovoltaickou průmyslovou asociací (EPIA), která se věnuje dopadům retroaktivních kroků na solární sektor v jednotlivých zemích Evropské unie.

„Situace je obzvláště v některých zemích znepokojující. Například v České republice byla v posledních letech zavedena četná retroaktivní opatření, které mohou přivést společnosti až k bankrotu a mnozí majitelé fotovoltaických instalací nejsou v důsledku těchto kroků schopni splácet své bankovní úvěry,“ píše se v dokumentu evropské asociace. Typickým příkladem retroaktivních kroků je přijetí solární daně v roce 2010 s platností pro roky 2011 až 2013 a její následné prodloužení.

„Retroaktivní opatření, moratoria, a neplánované snížení či zrušení podpory jsou často motivovány snahou o opravu chyb  minulých vlád. Ve svém důsledku však tyto kroky jen zhoršují situaci: vytvářejí nestabilní prostředí pro investice, vedou k ukončování projektů a ztrátám pracovních míst v solárním sektoru. A především zásadně ohrožují důvěryhodnost vlád se všemi negativními dopady na celou státní ekonomiku,“ varuje Frauke Thiesová, programová ředitelka EPIA.

„Situace v České republice se zavedením retroaktivní solární daně stala pro provozovatele FVE velmi závažnou. Další změny v nastavení státní podpory pro solární energetiku tak mohou být pro řadu provozovatelů elektráren a majitelů malých provozů až likvidační. Oborové asociace přitom českou vládu opakovaně upozorňovaly, že EU svým členským státům změnu zpětné podpory nedoporučuje a práva investorů do FVE musí zůstat zachována,“ upozornila Veronika Knoblochová z České fotovoltaické průmyslové asociace, která dlouhodobě prosazuje rozvoj energie ze slunce v České republice.

Podobně vážná situace je podle zjištění EPIA také ve Španělsku, kde se v důsledku vládních zásahů počet pracovních míst spojených se solárním sektorem snížil z 60 tisíc v roce 2008 na současných 5 až 7 tisíc. „Potíráním dobrého jména solárního sektoru dochází také v České republice ke ztrátě řady potenciálních pracovních míst a zaváděním retroaktivních kroků k poškození důvěry ČR u potenciálních zahraničních investorů,“ uzavřela Knoblochová.