Průlomový rozsudek: podle NSS muže být solární odvod likvidační

21.12.2013, 14:14

Rozšířený senát NSS potvrdil, že solární odvod může být pro některé společnosti likvidační. Soudci tak de facto potvrdili stanovisko solárních sdružení, které již dříve upozorňovaly na problematické části solárního odvodu. Zpětné snížení výkupních cen bylo stanoveno v rozporu se zákonem garantovanými podmínkami – například 15letou návratností investic.

Veronika Knoblochová, výkonná ředitelka České fotovoltaické průmyslové asociace k usnesení NSS říká:

„Usnesení NSS potvrdilo naše předchozí stanoviska o likvidačních dopadech solárního odvodu na provozovatele fotovoltaických elektráren. Část investorů díky tomuto posunu bude moci chránit vložené prostředky do šetrné energetiky. Cílem CZEPHO však nadále zůstává snaha o obnovu stability všech investic a nadále budeme upozorňovat na rozpory se zákonem ve věci prodloužení solárního odvodu. Stát by si měl uvědomit, že zpětné zásahy do solárního sektoru vedly ke ztrátě řady pracovních míst a poškozují také důvěru Česka u potenciálních zahraničních investorů.“

Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost dodává:

„Samotné zavedení odvodu se opírá o chybné výpočty nerespektující zákonem garantované podmínky. Ekonomiku investic v solární energetice ovlivňuje nejen solární odvod, ale také zrušení daňových prázdnin, povinnost zavést dispečerské řízení či letos zavedení recyklační poplatky. Právě souběh těchto efektů se tak dostávají projekty fotovoltaických elektráren nad zákonem garantovanou 15letou návratnost, což může vést až k likvidaci společnosti. Zpětná změna podmínek pak také v rozporu s pozicí EU, která vyzývá členské státy, aby se vyvarovaly retroaktivních změn podpory.“

Více informací:

Studie EPIA: Retroaktivní kroky poškozují ekonomiku. Nejhorší situace je v Česku a ve Španělsku - http://czepho.cz/index.php/aktualne/ze-zahranici/217-epia-retroaktivni-kroky-poskozuji-ekonomiku-nejhorsi-situace-je-v-cesku-a-ve-spanelsku

Evropská komise: práva investorů do obnovitelných zdrojů musí zůstat zachována:

http://www.alies.cz/2013/11/evropska-komise-prava-investoru-do-obnovitelnych-zdroju-musi-zustat-zachovana/

Kontakty:

Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost, tel.:737 128 471, e-mail: martin.sedlak@alies.cz