Státní energetická koncepce: spoustu chyb a netransparentní rozhodování

13.12.2013, 14:12

Návrh Státní energetická koncepce (SEK), je třeba výrazně pozměnit – a to zejména z důvodu chybějící širší škály variant. Takový je závěr obou solárních sdružení, který vyplývá z připomínek dnes zaslaných ministerstvu průmyslu. Proto doporučují vládě, aby schvalování energetické strategie zastavila a začala znovu od čistého stolu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) pracuje na návrhu SEK od roku 2009. Jeho podoba se za tuto dobu několikrát měnila v závislosti na tom, kdo stál zrovna v čele ministerstva. Během čtyř let práce se cíle měnili podle aktuální síly tlaku uhelných nebo jaderných společností. I když je současná podoba návrhu SEK podstatně pokrokovější, stále nevyužívá podstatné šance úspor nebo domácích čistých zdrojů. Navíc návrh SEK:

  • počítá s nerealisticky vysokým růstem ekonomika a spotřeby, což má pravděpodobně odůvodnit potřebu výstavby dalších jaderných reaktorů;
  • sází vše především na výstavbu dalších reaktorů v Temelíně. Absence variant tak vylučuje možnost rozhodnout se jinak v případě, že se potvrdí ekonomická nevýhodnost atomové energetiky;
  • SEK nevyužívá možný potenciál obnovitelných zdrojů a zvyšování energetické efektivity v budovách propočítaný například Nezávislou energetickou komisí při vládě ČR už v roce 2008.

„Nová vláda by měla aktuálně projednávaný návrh Státní energetické koncepce odmítnout a vrátit přípravu SEK zcela na začátek. Například práce Nezávislé energetické komise při vládě ČR z roku 2008 ukázaly, že Česko má daleko větší možnosti energetických úspor nebo obnovitelných zdrojů, než využívá návrh SEK. Schvalovat návrh založený na rozšiřování jádra bez vyhodnocení ekonomických nákladů nebo bez porovnání variant nedá smysl,“ uvedl Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

Klíčovou rovinou je však také transparentní fungování státu. Příprava SEK by měla počkat do doby, než:

  • vstoupí v platnost zákon o státní službě, který zvýši nezávislost práce ministerských úředníkům a přinese kvalitní a nezávislou veřejnou správu;
  • zavede se transparentní financování politických stran, což by mělo vyřadit případná podezření, která že strany navrhují budoucí kroky ve prospěch některého byznysu.

Veronika Knoblochová z České fotovoltaické průmyslové asociace dodává:

„Návrh energetické koncepce dává prostor pro růst solární energetiky, ale možnosti výroby elektřiny ze slunce jsou ještě větší. Využití možností progresivního a stále levnějšího zdroje bude v budoucnu vedle zateplování domů jedním z hlavních nástrojů, který výrazně sníží výdaje domácností a podniků za elektřinu.“

Pohled solárních asociací na návrh energetické koncepce, ze kterého vycházejí připomínky zaslané ministerstvu:

http://www.alies.cz/wp-content/uploads/Budoucnost-%C4%8Desk%C3%A9-energetiky_drah%C3%A9-j%C3%A1dro-nebo-%C4%8Dist%C3%A9-zdroje.pdf