Český zákon o odpadech je v rozporu s evropským právem. Novela musí chyby odstranit, jinak Česku hrozí postih

6.1.2014, 14:07

Právě dnes končí připomínkové řízení novely zákona o odpadech, ve které má Česká republika sladit svou legislativu s novou směrnicí EU o elektroodpadu [1]. Česká fotovoltaická průmyslová asociace (CZEPHO) proto vyzvala MŽP, aby v zákoně upravilo povinnosti pro provozovatele solárních elektráren, které česká legislativa zavedla v rozporu s předpisy EU. Pokud MŽP neodstraní nesoulad s evropským právem, hrozí navíc Česku pokuty v řádu stovek miliónů korun.

Aktuální podoba zákona o odpadech přenáší odpovědnost za zajištění recyklace solárních panelů instalovaných před rokem 2013 na provozovatele fotovoltaických elektráren, zatímco směrnice Evropského parlamentu a Rady ve svém čl. 13 výslovně určuje, že za elektroodpad uvedený na trh po 13. 8. 2005 mají zodpovídat jeho výrobci.
Předložený návrh novely však tento nesoulad nijak neřeší.

Veronika Knoblochová, výkonná ředitelka České fotovoltaické průmyslové asociace říká:

Evropská směrnice o odpadech jasně říká, že recyklaci elektroodpadu mají zajistit výrobci a dovozci elektrozařízení. Česká republika však přesto povinnost recyklace solárních panelů uvalila na jejich uživatele, tj. provozovatele solárních elektráren. Těm byl stanoven nesmyslně vysoký příspěvek na recyklaci a navíc museli do 30.6.2013 podepsat smlouvu s vybraným kolektivním systémem, a to leckdy za velmi nevýhodných podmínek. Požadujeme proto zrušení těchto nesmyslných paragrafů a přenesení odpovědnosti za recyklaci na výrobce a dovozce, nikoliv na uživatele elektrozařízení.

Text připomínek je dostupný na adrese:

http://www.czepho.cz/index.php/aktualne/legislativa/221-zakon-o-odpadech-je-v-rozporu-s-evropskym-pravem-novela-musi-chyby-odstranit-jinak-cesku-hrozi-postih

Zdroje:

[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních