Senát podpořil krok, který sníží náklady pro rodinné solární elektrárny. Žádá od MPO urychlenou úpravu procesu měření

8.3.2023, 09:30

Domácí fotovoltaika v Česku láme rekordy. V roce 2022 bylo instalováno více než 33.000 fotovoltaických elektráren a zájem dál strmě roste. Lidé vidí v domácí fotovoltaice jeden z nejefektivnějších způsobů, jak bojovat s neúnosnými cenami za energie a jak si zajistit soběstačnost. Domácnost v Česku však například oproti domácnosti v Polsku pomocí fotovoltaiky šetří výrazně méně. V Česku se totiž elektřina dodaná a odebraná z distribuční soustavy fakturuje zvlášť pro jednotlivé fáze třífázové soustavy. Vyúčtování dodávky a spotřeby elektřiny v třífázové soustavě po jednotlivých fázích je přitom systém, který je v Evropské unii ojedinělý. Hospodářský výbor Senátu dnes podpořil iniciativu, která chce Česko “vrátit do Evropy”, snížit náklady pro domácnosti a zároveň i snížit závislost na technologie z Číny.

Senátní výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu na svém jednání 7. března 2023 podpořil iniciativu několika senátorů s podporou oborových asociací na návrat k součtové fakturace. Ta totiž v Česku do roku 2011 existovala. Návrat k součtové fakturaci dlouhodobě podporují Svaz moderní energetiky, Solární asociace a Aliance pro energetickou soběstačnost.

Fakturace po fázích způsobuje českým domácnostem vícenáklady v miliardách korun ročně a s dalším nárůstem fotovoltaiky tato suma bude ještě stoupat,” říká výkonný ředitel Solární asociace Jan Krčmář. “Při současném systému je totiž nutné instalovat buď speciální - dražší - technologii anebo solární střídače provozovat v režimu, který způsobuje výrazně kratší životnost,” dodává Krčmář. Průměrné vícenáklady odhaduje Solární asociace na 30.000 Kč - 40.000 Kč. V roce 2023 by při očekávaném nárůstu solárních elektráren mohly zbytečné vícenáklady pro české domácnosti dosáhnout 2 miliard korun. Kromě toho na současném systému vydělávají obchodníci s elektřinou, které ve stejný okamžik od domácností levně elektřinu vykupují a ve stejný okamžik na jiné fázi draze prodávají.

Pokud fotovoltaický systém neobsahuje asymetrický střídač a nebylo vhodně nakonfigurováno složení spotřebičů, může dojít k situaci, že výrobna sice vyrábí elektřinu, tu však dodává do distribuční sítě. Naopak pro chod elektrospotřebičů zákazník elektřinu nakupuje z vnějších dodávek. Důvodem pro tento rozpor je fakt, že v daný čas není na fázi, na kterou je dodávána vlastní vyrobená elektřina, odběr. “V případě, že je ekonomika solárního projektu postavena na snížení množství energie, kterou je nutné nakupovat ze sítě, může taková situace podstatně celou investici znevýhodnit. Vyúčtování dodávky a spotřeby elektřiny v třífázové soustavě po jednotlivých fázích, které je aplikováno v Česku, je přitom unikátní v rámci států EU,” uvádí k nevýhodám systému současného měření programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák.

Vyúčtování po fázích nahrává určitým technologiím (především asymetrickým střídačům), které se dnes vyrábějí výhradně v Číně,” dodává Martin Sedlák. “Válka na Ukrajině nám ukázala, jak nebezpečné může být závislost na jedné jediné zemi coby dodavatele jak surovin, tak paliva či technologie,” dodává Jan Krčmář ze Solární asociace. Přitom se v Česku nachází výroba klíčových komponent pro evropské střídače, která zaměstnává stovky lidí. Paradoxně pak tato technologie má v zemi, kde se vyrábí, oproti čínské konkurenci nevýhodu.

Pevně doufáme, že Ministerstvo průmyslu a obchodu bude brát obavy Senátorů vážně a urychleně připraví návrh novely vyhlášky o měření elektřiny tak, aby se český unikát fakturace po fázích zrušil,” dodává Martin Sedlák.

Co zjednodušeně znamená vyúčtování po fázích?

Fotovoltaická elektrárna v třífázovém zapojení dodává vyrobenou elektřinu do všech tří fází domovní instalace. Pokud však v některé z fází není dostatečný odběr, přeteče vyrobená elektřina na této fázi do distribuční sítě. V jiné fázi naopak výroba spotřebu domácnosti nepokrývá, dochází k odběru ze sítě. Výsledkem je stav, kdy zákazník dodává přebytky elektřiny do distribuční soustavy na jedné fázi a ve stejný okamžik z distribuční soustavy elektřinu odebírá, ale v jiné fázi. Zásadní problém v případě vyúčtování po fázích je v tom, že domácnosti se účtuje nikoli celkové saldo odebrané a dodané elektřiny, ale saldo za každou ze tří fází. Taková domácnost dodává elektřinu na jedné fázi do sítě levně nebo zdarma a na jiné fázi ze sítě nakupuje elektřinu draze, včetně regulovaných poplatků a DPH. Tento systém významně prodlužuje návratnost investice do vlastní výrobny. V případě součtového vyúčtování se zákazníkovi měří a účtuje pouze rozdíl mezi současně odebranou a dodanou elektřinou.