Hospodářský výbor PSP podpořil odstranění bariér pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie

24.11.2022, 14:45

Poslanecká sněmovna dnes udělala významný krok v podpoře obnovitelných zdrojů v Česku. Hospodářský výbor PSP ČR doporučil sněmovně schválit takzvanou novelu „Lex OZE 1“, která má za cíl odstranit zbytečně bariéry ve výstavbě nových, levných a rychle realizovatelných obnovitelných zdrojů energie. Rozhodnutí Hospodářského výboru vítají oborové organizace ze sektoru obnovitelných zdrojů a moderní energetiky.

Členové výboru doporučili schválit zvýšení limitu pro nutnost stavebního povolení a licence pro střešní solární elektrárny na 50 kWp, což výrazně usnadní přístup k využití fotovoltaiky pro tisíce firem, ale také obyvatele bytových domů. Kromě toho poslanci doporučili i schválení pozměňovacích návrhů, které pomohou zrychlit výstavbu větších projektů solárních či větrných elektráren. Výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů s výkonem nad 1 MW mají být stejně jako jiné stavby energetické infrastruktury považovány za stavby ve veřejném zájmu. Pokud poslanci tyto změny schválí i ve 3. čtení, pomůže novela rychleji realizovat projekty, které jsou již v přípravě a které pomůžou například průmyslu a obecně lidem tím, že sníží závislost na fosilních palivech a na trh dodají levnou elektřinu.

Dnes podpořené návrhy mají šanci přiřadit Česko mezi evropské státy, které reagují na krizi cen energie vyvolanou ruskou agresí a chtějí urychleně podpořit výstavbu nových a levných obnovitelných zdrojů energie. Podpora obnovitelných zdrojů již dávno není jen o dotacích, ale jejich reálnému rozšíření pomůže stát právě odstraněním bariér, k čemuž míří dnes projednaná novela. Pevně věříme, že se podaří tento důležitý zákon schválit ještě v letošním roce tak, aby výhody usnadnění rozvoje obnovitelných zdrojů mohli co nejdříve využívat čeští spotřebitelé energie,“ komentuje dnešní výsledky jednání Hospodářského výboru Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace.

Nejrychlejším řešením proti vysokým cenám energie je zvýšení podílu levných obnovitelných zdrojů energie. Na Česko dopadá energetická krize mimo jiné proto, že jsme minulých 10 let nepostavili téměř žádné nové solární nebo větrné elektrárny. Pokud se podaří rychle schválit první z novel energetického zákona, dojde zásadním způsobem ke zjednodušení povolovacích procesů pro nové projekty výroben energie z obnovitelných zdrojů. Uvolnění podmínek pro zdroje do 50 kilowattů je prvním krokem k nastartování komunitní energetiky. Zjednodušení pravidel pro velké projekty obnovitelných zdrojů pak dává klíčový impuls pro rychlou náhradu fosilních paliv,“ dodává Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Podpora zjednodušení výstavby obnovitelných zdrojů ze strany Hospodářského výboru je skvělá zpráva pro energetiku, průmysl i občany a je důležitým krokem k nastartování nezbytných změn. Je však důležité, aby poslanci podpořili i další projednávané a chystané legislativní změny, které úspěšné využívání obnovitelných zdrojů zásadně podpoří – energetické komunity, sdílení čisté energie, agregátora flexibility a dlouho očekávané legislativní ukotvení ukládání energie, které je pro bezpečný rozvoj OZE nezbytné,“ uzavírá Jan Fousek, výkonný ředitel Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ.