NAP: OZE pokryjí spotřebu 65 % domácností. Příští rok se očekává další růst

12.10.2015, 13:13

Až 10 tisíc nových domácích solárních elektráren by mohlo každoročně vzniknout díky aktualizaci Národního akčního plánu pro obnovitelné zdroje. Ministerstvo průmyslu a obchodu souhlasilo s připomínkami energetických odborníků. Podle České fotovoltaické průmyslové asociace jde o krok správným směrem, který umožní rozvoj malých střešních elektráren.

Obnovitelné zdroje v České republice ročně vyrobí více než 9 milionů megawatthodin elektřiny. To představuje 65 procent energetické poptávky českých domácností, které ročně spotřebují 14 milionů megawatthodin elektřiny. Aktuální kroky ministerstva průmyslu navíc umožní rozvoj malých střešních elektráren. „Zrušení administrativních bariér je klíčový impuls pro malou solární energetiku, který otevře zájemcům přístup k vlastní výrobě elektřiny ze slunce. Česko se tak ve využití decentralizované energetiky přiblíží vyspělým evropským státům nebo USA, ve kterých právě solární energetika přináší energetickou soběstačnost a s ní i nižší účty za elektřinu domácnostem nebo podnikům,“ vysvětluje Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

Česká fotovoltaická průmyslová asociace ve spolupráci s Aliancí pro energetickou soběstačnost a dalšími profesními sdruženími usiluje o maximální zjednodušení pravidel pro malé solární elektrárny (do 10 kilowattů výkonu). Asociace také vyzvaly vládu k obnovení osvobození výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů od platby daně z elektřiny. Platba daně z elektřiny pro obnovitelné zdroje totiž znamená jen novou administrativní bariéru a zbytečné náklady pro stát. „Po předloňském zastavení rozvoje tohoto moderního energetického odvětví se můžeme těšit na nový rozjezd tisíce malých solárních elektráren na střechách rodinných domků. Klíčovou podmínkou však stále zůstává dokončení legislativních změn, které zjednoduší pravidla pro provoz těchto malých zdrojů energie,“ připomíná další důležité kroky Veronika Knoblochová z České fotovoltaické průmyslové asociace.

Růst obnovitelných zdrojů do roku 2020 podle návrhu Národního akčního plánu pro OZE:

Růst instalovaného výkonu návrhu NAP OZE do 2020:

(MW)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Nárůst do 2020

vodní elektrárny do 1 MW

152

154

157

161

164

168

+16

geotermální zdroje

0

0

0

0

6

10

+10

fotovoltaické elektrárny

2069

2108

2161

2225

2298

2375

+306

větrná energetika

373

413

453

493

533

573

+200

pevná biomasa

367

374

381

389

396

403

+36

bioplyn

367

374

381

389

396

403

+36


 

Kontakty:

Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost, tel.: 737 128 471, e-mail: martin.sedlak@alies.cz
Veronika Knoblochová, výkonná ředitelka České fotovoltaické průmyslové asociace, tel.: 722 562 453, e-mail: veronika.knoblochova@czepho.cz