Odklon od ruských energií? Ideálním nástrojem je fotovoltaika, zaznělo ze strany Evropské komise na Solární konferenci

26.5.2022, 14:00

Ideální náhradu za ruský plyn a ropu představuje solární energetika, která Evropě výrazně pomůže zajistit si energetickou bezpečnost, uvedla eurokomisařka pro energetiku Kadri Simson na letošním šestém ročníku konference Solární energie a akumulace 2022. Na největší tuzemské události zasvěcené fotovoltaice vystoupila ministryně Anna Hubáčková i vysocí představitelé organizací z energetiky i průmyslu ČEPS, SFŽP, ERÚ, Svaz průmyslu a dopravy, Svaz moderní energetiky a mnozí další. Hlavním tématem byla současná energetická situace a role fotovoltaiky v ní. Vzhledem k velkému zájmu o solární energetiku se dále probíraly plány s fotovoltaikou pro následující léta, téma akumulace energie, evropský Green Deal, ale i otázky spojené s legislativou v oblasti akumulace nebo agrivoltaiky.

Ve světle rostoucích cen energií i energetické bezpečnosti zažívá Česko v posledních měsících enormní zájem o solární energetiku. Vzhledem k současné nestabilní situaci na trhu s energetikou proto význam fotovoltaiky a její podpora roste. „Oceňujeme snahu vlády a ministerstev urychlit povolovací procesy pro obnovitelné zdroje energie, zvláště pak pro fotovoltaiku. Každý měsíc, který domácnosti nebo firmy zbytečně čekají na výstavbu solárních elektráren, je měsíc navíc, kdy už mohly odebírat levnou energii ze slunce,“ uvedl výkonný ředitel Solární asociace Jan Krčmář, podle kterého konference opět ukázala, že solární energie je nezastavitelný vlak, do kterého by Česko mělo urychleně naskočit.

Podle eurokomisařky pro energetiku Kadri Simson solární energie už nyní představuje klíčovou technologii v přechodu v moderní a nezávislou energetiku, jak zaznělo i v jejím on-line příspěvku pro účastníky pražské konference. „Solární energie je ideálním nástrojem pro odklon od ruských fosilních paliv. Fotovoltaika je dostupná technologie a navíc ji lze stavět rychle. Česko už tento trend zjevně pochopilo. Právě rychlost je nyní hlavním klíčem, a proto musíme co nejdříve odstranit různé bariéry. Největší současnou výzvou tak jsou povolovací procesy,“ řekla Kadri Simson.

Slova eurokomisařky potvrdila také ministryně životního prostředí Anna Hubáčková, která na konferenci uvedla, že Česko půjde v oblasti energetického mixu jednoznačně obnovitelnou cestou. I podle ní musí být povolovací procesy daleko jednodušší a rychlejší.

Chybí potřebná legislativa 

Právě legislativa spojená s akumulací a novými možnostmi flexibilního využívání fotovoltaiky například na vodních plochách, parkovištích nebo v souvislosti s chytrým řízením budov byla jedním z nosných témat konference. Představeny byly také novinky okolo agrivoltaiky, kde ministerstva zemědělství a životního prostředí nedávno oznámila vzájemnou spolupráci s cílem umožnit realizaci této technologie i v českém prostředí.

„Role fotovoltaiky i dalších obnovitelných zdrojů energie je nezastupitelná. Bez urychleného uvolnění pravidel pro akumulaci energie se obnovitelné zdroje energie nemohou dále bezpečně a v dostatečném rozsahu rozvíjet,“ říká Jan Fousek, předseda představenstva Solární asociace a ředitel Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ, který oceňuje, že ukládání energie podporují i tak významné instituce jako například ERÚ. „Už 5 let se marně snažíme o legislativní ukotvení akumulace, a tak doufáme, že ministerstvo průmyslu a obchodu nevystaví Česko déle trvajícímu riziku sankcí ze strany Evropské unie za další nedodržení transpozičních lhůt a zavede pojem ukládání energie do jedné z chystaných novel. Jak zaznívalo i v průběhu celé konference, rozvoj většího množství obnovitelných zdrojů energie je bezpečný pouze s krátkodobou i dlouhodobou akumulací (bateriové systémy nebo například vodík), aby byla zajištěna stabilita elektrizační soustavy,doplňuje Fousek.

Fotovoltaika jako příležitost pro domácnosti i firmy

Jak v průběhu konference několikrát zaznělo, vzhledem k současné situaci na trhu s energiemi představuje solární energetika pro domácnosti i firmy dostupnou a stabilní možnost, jak dosáhnout na levnou energii. A to jak pomocí tradiční střešní fotovoltaiky, tak v případě velkých spotřebitelů energie i prostřednictvím tzv. PPA smluv.