Diskriminace fotovoltaiky pokračuje. Hospodářský výbor se neshodl na stejných podmínkách pro všechny obnovitelné zdroje energie

31.3.2021, 16:07

Hospodářský výbor Sněmovny se dnes zabýval novelou zákona o podporovaných zdrojích energie. Zásadní novinkou, kterou vládní novela přináší, je stanovení nejvyššího povoleného vnitřního výnosového procenta, tzv. IRR, pro jednotlivé zdroje energie. Členové výboru se neshodli na žádném pozměňovacím návrhu a do druhého čtení tak postupuje původní vládní znění, které nastavuje výnosnost pro fotovoltaiku na úrovni 6,3 %. Jiné obnovitelné zdroje energie přitom dostaly povolenou výnosnost mnohem vyšší. Solární asociace považuje tento návrh za silně diskriminační. Tisíce firem jsou dále v ohrožení, hrozí jim bankrot.

Vládní novela zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE), klíčový dokument pro rozvoj obnovitelných zdrojů v České republice, prošla v lednu letošního roku prvním čtením v Poslanecké sněmovně.

Zásadní změnou, kterou vládní novela přináší, je nastavení tzv. nejvyššího povoleného vnitřního výnosového procenta pro obnovitelné zdroje energie, které má být opatřením vůči případné překompenzaci podpory. Novela zákona však každému zdroji obnovitelné energie nyní nastavuje jinou úroveň IRR, což je v rozporu s původní metodikou podpory. Nejnižší hodnotu přitom dostala fotovoltaika, jen 6,3 procenta. Větrná a vodní energie 7 procent, biomasa 9,5 procenta a bioplyn 10,6 procenta.

Solární asociace s tímto návrhem nesouhlasí a považuje ho za silně diskriminační. „Poslanci Hospodářského výboru promeškali šanci nastavit jasné a transparentní podmínky pro všechny druhy obnovitelných zdrojů energie. Zároveň ukázali, že jim nevadí diskriminace některých obnovitelných zdrojů, na kterou upozorňovaly průmyslové svazy, ministerstva i Legislativní rada vlády. Opatření dopadne na tisíce provozovatelů elektráren, spoustu z nich může zlikvidovat. Tratit na tom budou na ně navázané firmy, a tím pádem i celá česká ekonomika,” komentuje Jan Krčmář, předseda představenstva Solární asociace.

Šanci zastavit ohrožení tisíců projektů solárních elektráren mají nyní všichni poslanci ve druhém čtení. „Česko se samo zavázalo k plnění klimatických cílů, zároveň ale podniká kroky, díky kterým nebude schopno tyto cíle plnit. Pokud novela projde v původním znění, na kterém už netrvá ani ministr průmyslu a obchodu Havlíček, způsobí to obrovskou nestabilitu v celém sektoru, která ohrozí financování a výstavbu nových obnovitelných zdrojů. V Solární asociaci doufáme, že v druhém čtení poslanci tento návrh odmítnou,” dodává Krčmář.

Sjednocení výše IRR pro všechny obnovitelné zdroje energie podpořily tyto instituce:

 • Hospodářská komora ČR
 • Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Svaz měst a obcí ČR
 • Svaz moderní energetiky
 • Agrární komora ČR
 • Asociace soukromého zemědělství ČR
 • Komora OZE
 • CZ BIOM
 • Aliance pro energetickou soběstačnost
 • Česká bankovní asociace
 • Česká leasingová a finanční asociace
 • Velvyslanectví Rakouska, Německa, Norska, Itálie, Nizozemska
 • Ministerstvo životního prostředí České republiky
 • Energetický regulační úřad
 • Unie zaměstnavatelských svazů ČR
 • Legislativní rada vlády ČR