Sněmovna podpořila malou šetrnou energetiku a odmítla retroaktivní návrhy poslanců Úsvitu

10.4.2015, 13:36

Poslanecká sněmovna dnes ve třetím čtení schválila novelu energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích [1].

Hlavním přínosem novely je umožnění nového rozvoje malých zdrojů do 10 kilowattů výkonu, po kterém volaly AliES a CZEPHO po předchozím faktickém zablokování solární energetiky na střechách domů. Nově by tedy takzvané mikrozdroje mohly být provozovány bez potřeby licence, a to i pokud budou připojeny do distribuční soustavy, za předpokladu, že bude vyráběná elektřina určená primárně ke spotřebě v místě výroby a přetoky do sítě budou minimální.

Jde o první krok, který může obnovit zájem o cenově stále dostupnější obnovitelné zdroje. AliES i CZEPHO chtějí následně otevřít v rámci dalšího legislativního procesu diskuzi o dalším odstraňování bariér nebo zavedení nefinančního mechanismu podpory, například formou tzv. net-meteringu [2].

Poslanci také jednoznačně odmítli retroaktivní návrhy poslance Petra Adama (hnutí Úsvit), ve kterých chtěl stanovovat maximální množství elektřiny, na které by bylo možné nárokovat podporu. Postup poslance Adama byl přitom nepochopitelný, neboť jím podaný návrh již vyřadil předkladatel Ministerstvo průmyslu na základě výhrad Legislativní rady vlády. Ta návrh odmítla z důvodů pravé retroaktivity.

„Vítáme, jasnou pozici ministerstva průmyslu, které jednoznačně odmítlo retroaktivní návrhy zasahujíc do zákonem garantovaných podmínek podpory obnovitelných zdrojů. Věříme, že přijetí novely energetického zákona povede ke stabilizaci oboru šetrné energetiky a dojde také k oživení zájmu o malé obnovitelné zdroje, například solární elektrárny na střechách rodinných domů,“ říká Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

„Novela zákona o podporovaných zdrojích by měla umožnit další rozvoj malých zdrojů, Klíčové pro obnovení sektoru malých zdrojů je však také co nejrychlejší platnost nových pravidel. Solární instalace již přes rok de facto stojí a to ohrožuje především malé instalační společnosti. Ke stabilizaci oboru také přispěje zpřesnění výkladu pojmu rekonstrukce stávajících zdrojů, který pomůže provozovatelům všech obnovitelných zdrojů,“ dodává Veronika Knoblochová z České fotovoltaické průmyslové asociace.

Kontakty:

Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost, tel.: 737 128 471, e-mail: martin.sedlak@alies.cz
Veronika Knoblochová, výkonná ředitelka České fotovoltaické průmyslové asociace, tel.: 722 562 453, e-mail: veronika.knoblochova@czepho.cz

Zdroje:

[1] http://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=7&s=26&pozvanka=1

[2] Informační material o net-meteringu: http://www.czepho.cz/dokumenty/bulletin_4.pdf