Hospodářský výbor nepodpořil návrh na retroaktivní zásah do podpory obnovitelných zdrojů

18.3.2015, 17:02

Poslankyně a poslanci dnes na jednání Hospodářského výboru nepodpořili návrh poslance Petra Adama (Úsvit) [1, 2], kterým chtěl do novely zákona o podporovaných zdrojích vnést mechanismus na omezení podpory obnovitelných zdrojů. Shodně odmítavý postoj má také ministerstvo průmyslu. Obdobný návrh přitom již na podzim 2014 odmítla při projednávání novely Legislativní rady vlády a to právě s odkazem na přímou retroaktivitu, která je dle Ústavy nepřípustná.

Solární sdružení opakovaně poslance upozornila, že omezení podpory:

  • narušuje zákonné garance, legislativa jasně uvádí, že musí zůstat výše podpory být zachována po celou dobu jejího vyplácení,
  • legislativa rovněž obsahuje jasný závazek, že podpora musí být vyplácena po celou dobu životnosti výroben, tedy v případě solárních elektráren 20 let od uvedení do provozu,

Návrh poslance Petra Adama je v rozporu s výše uvedenými státem garantovanými podmínkami. Poslanec Adam zdůvodňuje svůj návrh údajnou překompentací podpory obnovitelných zdrojů, ale zdůvodnění jeho pozměňovacího návrhu neobsahuje žádný propočet dodržení zákonem dané návratnosti obnovitelných zdrojů a také pomíjí již aplikovaná opatření, kterými stát v minulosti zasáhl do podpory solárních elektráren. Jde například o solární odvod platný v letech 2011-2013, který snížil příjmy investorů do fotovoltaických elektráren o 26 %, respektive o jeho prodloužení na celou dobu životnosti ve výši 10 % platné od roku 2014.

Ministerstvo průmyslu a obchodu při projednávání právě návrhu na prodloužení solárního odvodu ve výši 10 % v roce 2013 na Hospodářském výboru Poslanecké sněmovny ústy náměstka Šolce prohlásilo, že: „pokud bude uplatněna prodloužená solární daň (…), překompenzace bude odčerpána solární daní (…).” Jakýkoliv zásah do podpory solárních elektráren by tedy překračoval rámec garantovaných podmínek a dle uvedených slov ministerstva průmyslu k němu ani není důvod.

„Neznáme motivaci poslance Petra Adama, která ho vedla k podání jasně retroaktivního návrhu, zasahujícího do podpory obnovitelných zdrojů i přes předchozí odmítavé stanovisko nezávislých expertů z Legislativní rady vlády nebo ministerstva průmyslu. Jeho návrh je však v jasném rozporu se zákonem garantovanými podmínkami, navíc se pan poslanec ani nenamáhal svůj návrh podepřít ekonomickým propočtem nebo výčtem možných rizik pro stát v podobě dalších arbitráží. Je proto dobře, že jeho návrh dnes na Hospodářském výboru neprošel“ uvádí Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

„Mezinárodní renomované instituce opakovaně upozorňují, že důležitým faktorem pro zajištění dalšího poklesu ceny obnovitelných zdrojů je udržení stability investičního prostředí. Solární energetika se v České republice musí vypořádávat se solárním odvodem. Další navíc plošné opatření narušující zákonem garantované podmínky investic v solární energetice a jiných typech obnovitelných zdrojů by mohlo být pro šetrnou energetiku likvidační. Stát a politici by se měli soustředit na stabilizaci podmínek pro další investice, proto věříme, že poslanci nepodpoří retroaktivní návrh ani na třetím čtení,“ dodává Veronika Knoblochová z České fotovoltaické průmyslové asociace.

Kontakty:

Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost, tel.: 737 128 471, e-mail: martin.sedlak@alies.cz
Veronika Knoblochová, výkonná ředitelka České fotovoltaické průmyslové asociace, tel.: 722 562 453, e-mail: veronika.knoblochova@czepho.cz

Zdroje:

[1] http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3502

[2] http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?t=351&o=7