Energetická unie: šance Evropy zvýšit svou energetickou soběstačnost pomocí obnovitelných zdrojů

26.2.2015, 11:57

Dnes zveřejní Evropská komise svou vizi Energetické unie, která by měla vést ke zvýšení energetické efektivity, propojení trhů, většímu využití místních, obnovitelných zdrojů a snížení emisí z využívání fosilních zdrojů. Zásadním bodem, klíčovým pro budoucí růst malých obnovitelných zdrojů, je příslib Evropské komise vydat pravidla pro využívání tzv. net-meteringu. Jde zatím o nejrozšířenější nástroj pro podporu lokální šetrné energetiky – například střešních solárních elektráren.

Klíčové teze z představeného návrhu:

•    Evropa se musí zbavit dosud dominantní role fosilních zdrojů v ekonomice, poháněné energií vyrobenou v centralizovaných zdrojích, se starými technologiemi a obchodním modely.

•    Vize Energetické unie představuje nástroj ambiciózní klimatické politiky založené na dobře fungující nízkouhlíkové ekonomice a stejně ambiciózní energetické politice, která udrží Evropskou unii jedničkou v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

•    Komise pomůže spotřebitelům elektřiny k aktivní roli, tak aby mohli získat kontrolu nad svou spotřebou a ušetřit peníze. K dosažení tohoto cíle Evropská komise navrhne pravidla pro vlastní výrobu a spotřebu energie a net-metering.

•    Komise bude podporovat členské státy, aby kladly důraz na energetickou účinnost ve svých národních koncepcích, tak aby se Evropská unie stala v souladu s vizí Energetické unie energeticky nejúčinnější ekonomikou na světě.

Další důležité části dokumentu se zaměřují například na diverzifikaci dodávek zemního plynu, snižování spotřeby ropy podporou železniční dopravy a dalších opatření a zvyšováním energetické účinnosti budov.

Komentář českých profesních sdružení k výše uvedeným závěrům:

„Klesající ceny obnovitelných zdrojů vytvořily jedinečnou příležitost vybudovat evropskou energetiku co nejvíce nezávislou na fosilních palivech. Vize Energetické unie je jasný signál pro české ministerstvo průmyslu, že čas uhelných dolů nebo obřích atomových projektů skončil. Jednadvacáté století přináší novou energetickou revoluci poháněnou obnovitelnými zdroji a inovacemi v podobě vysoce účinných spotřebičů nebo elektromobilů. Také v Česku mohou šetrné technologie podpořit tvorbu nových pracovních mít, snížit naši závislost na uhelných dolech i dovozu plynu z Ruska,“ uvedl Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.
Veronika Knoblochová z České fotovoltaické průmyslové asociace dodává:
„Sluneční energetika je celosvětově jedním z nejrychleji se rozvíjejících oborů, proto věříme, že si solární panely díky klesající ceně opět najdou své místo na střechách rodinných domů nebo továrnách v České republice. Ve vizi Energetické unie vítáme jasné zacílení na využití lokálních, obnovitelných zdrojů i příslib vytvoření nových pravidel podpory, takzvaného net-meteringu. Právě tento systém podpory je vedle stabilního podnikatelského prostředí a odstranění zbytečné administrativní zátěže důležitým nástrojem pro obnovení zájmu o decentralizovanou energetiku.“

Česká profesní sdružení podporují výzvu zastřešující Evropské fotovoltaické průmyslové asociace (EPIA), která apeluje na Evropskou komisi, aby neotálela s přípravou pravidel pro další růst obnovitelných zdrojů. Jde například o tyto body:

•    Obnovitelné zdroje energie představují stále více konkurenceschopné řešení pro firmy i domácnosti, které se chtějí zaměřit na samovýrobu šetrné energie i větší řízení vlastní spotřeby. Evropská komise by měla spolupracovat s členskými státy, tak aby byly odstranily regulační, finanční a technické překážky pro místní projekty obnovitelných zdrojů, zaměřit se na vytvoření společných řešení a inovativních obchodních modelů.

•    Cenovou konkurenci obnovitelných zdrojů může zvýšit zavedení spravedlivých pravidel trhu. Jednou z priorit pro Evropskou komisi by mělo být odstranění dotací pro fosilní a další neobnovitelné zdroje energie, které jsou často nepřímé nebo skryté.

•    Evropská komise by neměla otálet v další diskuzi nad vytvářením rámce pro naplnění závazku zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na 27 % do roku 2030. Právě jasný signál pro potenciální investory je jedním z klíčů dalšího růstu nákladově optimálních instalací obnovitelných zdrojů.

Výhody využití obnovitelných zdrojů oproti fosilním zdrojům představuje nový informační list „Šetrná energetika – proč je dobré podpořit obnovitelné zdroje.“

Kontakty:
Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost, tel.: 737 128 471, e-mail: martin.sedlak@alies.cz

Veronika Knoblochová, výkonná ředitelka České fotovoltaické průmyslové asociace
e-mail: veronika.knoblochova@czepho.cz, http://www.czepho.cz

Odkazy:

[1] http://europa.eu/rapid/press-release_AGENDA-15-4220_en.htm#3

Leaknutý dokument s návrhem Energetické unie dostupný zde:

https://drive.google.com/file/d/0Bzzk5QQezBErQ2N4ZXMxWU03TWM/view?usp=sharing

[2] Princip net-meteringu: pokud fotovoltaická elektrárna na střeše rodinného domu vyrobí více elektřiny, než se v domě spotřebuje, pak přebytky dodává bez příplatku na podporu solární energetiky do sítě. Naopak, když solární elektrárna nepokryje vlastní spotřebu domu, může si rodina odebrat elektřinu ze sítě. Následně rodina za určité zúčtovací období zaplatí rozdíl mezi dodanou a odebranou elektřinu a případně poplatky za využití sítě. Net-metering již úspěšně funguje v různých obdobách např. v řadě států USA, Itálii, Kanadě či Austrálii.