Aktualizace energetické koncepce stále podceňuje možnosti obnovitelných zdrojů

22.12.2014, 13:54

Ministerstvo průmyslu a obchodu dnes po šesti letech práce předloží vládě návrh Aktualizace Státní energetické koncepce (ASEK). Solární sdružení ve svých připomínkách [1] ministerstvo opakovaně upozornily, že návrh energetické politiky neodpovídá již několik let trvajících trendům v moderní energetice.

Zásadní problémy ASEK dle AliES a CZEPHO jsou:

* Do kalkulací jsou však dosazeny nerealisticky nízké náklady nových reaktorů, naopak cena šetrných zdrojů – například fotovoltaických elektráren – je nadsazena oproti trendům, které předpokládá například respektovaná Mezinárodní energetická agentura.

* Zvyšování podílu jaderné energetiky nevede ke zvýšení energetické soběstačnosti Česka – například spotřeba zemního plynu naroste v ASEK do roku 2040 o 10 %.

* Potenciál obnovitelných zdrojů je v ASEK až o čtvrtinu menší než jak jej propočítala Nezávislá energetická komise (NEK) při vládě ČR.

* Možnosti solární energetiky jsou dokonce v ASEK dvakrát menší oproti potenciálu fotovoltaiky v NEK.

* ASEK počítá s ukončením provozu stávajících solárních elektráren po dvaceti letech provozu. Technická životnost fotovoltaických modulů se přitom pohybuje mezi 30-40 lety.

„Sociální demokracie slibovala loni před volbami, že prosadí dobře fungující stát. Dnes víme, že minimálně aktualizace energetické koncepce dokončená pod vedením ministra Mládka funkční nebude. Ministerstvo průmyslu chce prosadit výstavbu dalších reaktorů a zřejmě to udělá, i když půjde o ekonomicky nevýhodný krok. Jaderná energetika je stále dražší a naopak obnovitelné zdroje se stávají cenově dostupným řešením částečné energetické soběstačnosti pro rodiny nebo podniky,“ uvedl Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

Veronika Knoblochová z České fotovoltaické průmyslové asociace dodává:

„Návrh energetické koncepce dává prostor pro růst solární energetiky, ale možnosti výroby elektřiny ze slunce jsou podstatně vyšší. Smysl postrádá také předpoklad, že současné solární instalace budou po pouhých dvaceti letech provozu zlikvidovány. Přitom likvidace fotovoltaických elektráren po skončení doby podpory a zaplacení investice nedává smysl ani z hlediska spotřebitelů – přišli by tak o levný zdroj elektrické energie, která může zásobovat trh v době špiček.“

 

AliES a CZEPHO pro posílení věcné debaty o možnostech obnovitelných zdrojů připravily nový informační materiál, který vyvrací vžité mýty o vysoké ceně šetrné energetiky. Infolist je dostupný zde: http://www.alies.cz/2014/12/novy-informacni-list-proc-maji-setrne-zdroje-smysl/

Tisková zpráva | Aliance pro energetickou soběstačnost, o. s.| | Česká fotovoltaická průmyslová asociace |

Kontakty: Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost, tel.: 737 128 471, e-mail: martin.sedlak@alies.cz

Veronika Knoblochová, výkonná ředitelka České fotovoltaické průmyslové asociace e-mail: veronika.knoblochova@czepho.cz, http://www.czepho.cz

Odkazy:

[1] Připomínky obou sdružení k návrhu ASEK jsou dostupné zde:

http://www.alies.cz/wp-content/uploads/ASEK_pripominky_CZEPHO_AliES_fin.pdf