NKÚ hodnotí podporu obnovitelných zdrojů povrchně

6.1.2015, 13:43

Nejvyšší kontrolní úřad dnes vydal hodnocení k finanční podpoře obnovitelných zdrojů. Z výsledné zprávy je bohužel patrné, že k vyhodnocení přistoupil s povrchní znalostí problematiky.

Zásadní problémy v hodnocení NKÚ jsou dle AliES a CZEPHO následující:

  • Mezi lety 2011-2014 nebylo provozovatelům solárních elektráren kvůli zavedení srážkového odvodu (takzvané solární daně) vyplaceno okolo dvaceti miliard korun. Tuto skutečnost NKÚ nijak ve svých propočtech nezohledňuje.
  • V roce 2013 byl 10% srážkový odvod pro solární elektrárny prodloužen na celou dobu podpory – tedy až do roku 2030. Logicky tak bude mít dopad na objem vyplácené podpory.
  • Právě retroaktivní zásahy jako je zavedení solární daně, ale i další (zrušení daňových prázdnin, změna odpisových sazeb, povinnost platit nesmyslně vysoké recyklační poplatky) naopak ovlivnila návratnost solárních projektů nad zákonem garantovanou návratnost. Pokud NKÚ tvrdí, že byla návratnost solárních projektů 7 let, evidentně výše zmíněné retroaktivní kroky do propočtu nezahrnoval.
  • NKÚ uvádí pouze část z hodnocení Evropské komise podpory obnovitelných zdrojů v ČR. Nezmínil přitom nejdůležitější závěr a to, že „Evropská komise dospěla k závěru, že režim, kterým Česká republika podporuje výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, je v souladu s pravidly EU pro státní podporu. Komise zejména shledala, že režim podpory přispěje k dosažení cílů EU v oblasti energetiky, aniž by nepatřičně narušil hospodářskou soutěž na jednotném trhu.“ [1]

Spornou otázkou v hodnocení NKÚ je také celkový bilion korun vyplacený pro provozovatele obnovitelných zdrojů do roku 2030. Z výše uvedených rozporů je zřejmé, že částka bude významně nižší. Současně NKÚ zcela pomíjí důvody pro zavedení podpory šetrné energetiky: snižování dopadů ze spalování fosilních paliv. Experti z Univerzity Karlovy spočítali, že nás spalování uhlí a dalších fosilních paliv stojí ročně na škodách na zdraví nebo majetku přes 50 miliard korun, což představuje do roku 2030 téměř bilion korun. Právě využití obnovitelných zdrojů pomáhá tyto škody ze spalování uhlí snižovat. Podpora pro OZE navíc byla nutná na počátku a nové instalace se bez ní po roce 2020 obejdou úplně.

„NKÚ paří mezi kvalitní domácí úřady, bohužel hodnocení podpory obnovitelných zdrojů se mu prostě nepovedlo. NKÚ ve své zprávě hodnotící podporu obnovitelných zdrojů zapomněl na řadu faktorů a tak je výsledkem jen povrchní zpráva bez souvislostí, která posiluje mýty o šetrné energetice. Především opomenutí retroaktivních zásahů do podpory solárních elektráren ukazuje, že kontroloři nemají moc detailní přehled o fungování podpory obnovitelných zdrojů v Česku,“ uvedl Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

Veronika Knoblochová z České fotovoltaické průmyslové asociace dodává:

„CZEPHO disponuje řadou odborných materiálů, které můžeme NKÚ předložit a prodiskutovat s nimi nastavení podpory solárních elektráren v České republice. Věříme, že cílem NKÚ nebylo poškodit obraz obnovitelnými zdrojů v očích veřejnosti a napříště si dají na podobná zjednodušení a pochybení pozor.“

Kontakty:
Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost, tel.: 737 128 471, e-mail: martin.sedlak@alies.cz

Veronika Knoblochová, výkonná ředitelka České fotovoltaické průmyslové asociace
e-mail: veronika.knoblochova@czepho.cz, http://www.czepho.cz

Odkazy:

[1] V rámci notifikace probíhalo posuzování zákona 165/2012 Sb. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-664_cs.htm