Zrušení cel otevírá příležitost pro ještě levnější solární instalace

28.8.2018, 08:52

Evropská unie nebude pravděpodobně od září uplatňovat cla na dovoz čínských solárních panelů. Tento krok může podle Solární asociace zlevnit instalace solárních elektráren na střechách domů nebo podniků.

Pro čínské panely je v současnosti stanovena minimální dovozní cena. „I přesto, že dnes cena solárních panelů tvoří u malých instalací jen zhruba třetinu koncové hodnoty, může zlevnění kvalitních čínských panelů pomoci rozvoji trhu také v České republice,“ říká výkonná ředitelka Solární asociace Veronika Hamáčková. Na evropský trh se navíc po odstranění dovozních bariér mohou dostat čínské panely, kterých je nyní v Číně přebytek. Oba tyto faktory přispějí ke zlevnění finální ceny solárních instalací.

„České domácnosti mohou čerpat na instalaci solárních elektráren na střechách rodinných domů podporu v rámci programu Nová zelená úsporám. Již dnes tak mají běžné instalace návratnost okolo osmi let a pokud solární panely zlevní, může být ekonomika ještě výhodnější,“ dodává Veronika Hamáčková ze Solární asociace.

Solární asociace však zároveň upozorňuje, že kromě ceny je také důležité sledovat parametr kvality solárních panelů. Při nákupu fotovoltaických modulů od kvalitních producentů je vyšší záruka stability výroby a možnost případné reklamace vadných panelů. Naopak výrobci příliš levných solárních panelů nemusí na trhu za několik let existovat.

O zrušení dovozních cel na čínské fotovoltaické moduly dlouhodobě usilovala evropská zastřešující solární asociace, SolarPower Europe, které je Solární asociace členem. Podle SolarPower Europe ukončení minimální dovozní ceny přinese vznik až 40 tisíc nových pracovních míst především v oblasti instalací malých solárních elektráren na domech. S odkazem na data Evropské komise pak SolarPower Europe uvádí, že zrušení znevýhodnění čínských producentů povede v některých zemích k růstu nových instalací střešních solárních elektráren až o 30 %.

Minimální dovozní ceny zavedla v roce 2013 Evropská unie na ochranu evropských výrobců fotovoltaických panelů a od září 2017 je čtvrtletně snižovala. Pokud čínský dovozce exportoval panely za nižší cenu, mohly být na solární panely uvaleny cla. Současně by byla cla uplatněna, pokud by import panelů do EU překročil hranici 7 GW ročně.  Proti ukončení ochrany producentů působících v EU však podali žalobu evropští výrobci solárních panelů.