Reakce Solární asociace a Aliance pro energetickou soběstačnost na dnešní vystoupení prezidenta Miloše Zemana před hlasováním o důvěře vlády

11.7.2018, 18:47

Miloš Zeman dnes v Poslanecké sněmovně mimo jiné zmínil, že: „Čtyřicet osm miliard ročně vyhazujeme na podporu obnovitelných zdrojů. Je to samozřejmě chyba minulých vlád a minulých parlamentů a tehdejšího zeleného šílenství. Ale to nás nezbavuje odpovědnosti bojovat proti tomu. (...) Ve vládním programovém prohlášení už je jeden způsob naznačen. To je tzv. překompenzování, ale patří sem i solární daň. Chtěl bych blahopřát ministerstvu financí, že už vyhrálo dvě arbitráže na toto téma. A chci věřit, že společně najdeme cesty, jak solární barony odstranit od zdrojů, za které se nezasloužili."

Na slova prezidenta České republiky reagují zástupci Solární asociace a Aliance pro energetickou soběstačnost. Podle nich byl již problém údajné překompenzace v minulosti vyřešen a oprávněnost podpory potvrdila například Evropská komise během takzvaného procesu notifikace. Komise již koncem roku 2016 konstatovala, že je podpora v souladu s unijním právem a podpoří cíle Evropské unie v oblasti energetiky a klimatu, a to aniž by došlo k nepřiměřenému narušení hospodářské soutěže.

„Pověry o nadměrných ziscích solárních elektráren nemají reálný základ. Za posledních několik let došlo k celé řadě retroaktivních opatření jako byl nejprve solární odvod na tři roky následně prodloužený na celých 20 let podpory nebo zavedení recyklačních poplatků v nesmyslně vysoké výši, které negativně zasáhly do zákonem garantované návratnosti projektů solárních elektráren. Přiměřenost nastavené podpory také po několikaletém zkoumání potvrdila notifikací kontrola Evropské komise," říká Veronika Hamáčková, ředitelka Solární asociace. „Vyzýváme proto vládu, aby zachovala stabilní prostředí pro rozvoj obnovitelných zdrojů a diskutovala nastavení podmínek také se zástupci oborových asociací. Rozvoj moderní energetiky je také šancí pro český průmysl, které může využít světových trendů v růstu solárních nebo větrných elektráren,“ dodává Veronika Hamáčková.

„Byla to právě vláda Jiřího Rusnoka sestavená Milošem Zemanem, která na základě svých expertních posudků prosadila prodloužení solární daně ve výši 10 procent po dobu životnosti fotovoltaických elektráren jako poslední opatření odčerpávající údajnou překompenzaci podpory obnovitelných zdrojů a novelu následně stvrdil svým podpisem také prezident republiky," doplňuje Martin Sedlák, ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost. „Část projevu Miloše Zemana věnovaná energetice je zarážející také kontrastem mezi nekritickou podporou jaderné energetiky a kritikou moderních obnovitelných zdrojů. Expertní odhady přitom uvádí, že by spotřebitelé elektřiny zaplatili za výstavbu nových reaktorů mnohonásobně více než za současnou podporu obnovitelných zdrojů. Obnovitelné zdroje pomáhají vytvářet nová pracovní místa a posilují ekonomiku v Číně, Indii, USA nebo Chile. Všude tam může Miloš Zeman načerpat inspiraci o moderní energetice," dodává Martin Sedlák.

Solární asociace a Aliance pro energetickou soběstačnost připomínají, že vedle zmíněného solárního odvodu zavedly minulé vlády další retroaktivní opatření. Šlo například o povinnost investovat do dispečerského řízení, zrušení slíbených daňových prázdnin nebo zrušení příspěvku na decentrální výrobu.