Evropský impuls pro moderní energetiku – potřebný krok pro další rozvoj obnovitelných zdrojů

18.1.2018, 14:03

Evropský parlament se shodl na tom, že cíl pro navýšení podílu obnovitelných zdrojů by měl být alespoň 35 % v roce 2030. Europoslanci tak dali jasný signál, který může EU pomoci stát se opět leaderem v moderní energetice. Experti z Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje spočítali, že opětovné nastartování instalací větrných turbín nebo solárních panelů a rozvoj dalších důležitých prvků moderní energetiky přinese úsporu až 20 miliard euro ročně.

Europoslanci: Navyšme podíl obnovitelných zdrojů energie na 35 %

Evropský parlament ve včerejším (17. 1. 2018) hlasování podpořil navýšení podílu obnovitelných zdrojů v Evropské unii do roku 2030 na 35 %. Europoslanci podpořili i posílení role občanů. Ti se mají stát významnými a aktivními hráči na energetickém trhu a získat možnost elektřinu bez zbytečných překážek vyrábět, skladovat a spotřebovávat, včetně prodeje nevyužité energie zpět do sítě. Jednodušší má být i zřízení malého obnovitelného zdroje energie pro domácnosti jako například střešní solární instalace.

„Shoda europoslanců na vyšším cíli pro růst energie z obnovitelných zdrojů na 35 % je důležitým impulsem v diskusi o dalším směřování evropské energetické politiky pro příští dekádu. Evropské státy mohou být opět lídrem v moderní energetice a z příležitostí nových technologií budou těžit domácnosti i firmy, které dostanou příležitost pro aktivní roli ve výrobě nebo ukládání energie z obnovitelných zdrojů,“ komentuje hlasování Martin Sedlák, ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost.  

„Původní návrh 27 % vychází ze zastaralých dat a není v souladu se závazky Pařížské klimatické dohody o ochraně klimatu,“ dodává Martin Sedlák.

Shoda europoslanců na vyšším cíli pro obnovitelné zdroje je klíčovým impulsem pro další jednání s Evropskou komisí, která nově podporuje alespoň 30% cíl. Evropské instituce se na výsledné podobě nyní musí shodnout s členskými státy, které dlouhodobě zastávají spíše konzervativní pozici a podporují cíl 27 %.

 

Samovýroba a skladování čisté energie dostávají zelenou

Evropský parlament ve včerejším hlasování podpořil listopadový návrh výboru ITRE na podporu samovýroby a ukládání energie. Spotřebitelé by mohli spotřebovávat vlastní elektřinu ve svých prostorách či nainstalovat zařízení pro skladování vlastní elektřiny. Tato elektřina by přitom nebyla zatížena poplatky nebo daněmi.

 

 

„Symbolem příštího desetiletí bude především řešení energetické soběstačnosti a podpora vlastní výroby elektřiny pomocí obnovitelných zdrojů přímo u jejích spotřebitelů. Ti ji pak budou moci vyrábět, skladovat, spotřebovávat a prodávat bez zbytečných překážek. Evropská unie dá podporou samovýroby potřebný impuls k nové energetické revoluci, která podpoří vznik inovativních řešení spojujících obnovitelné zdroje a akumulaci energie,“ říká Veronika Hamáčková, ředitelka Solární asociace.

Evropský parlament také podpořil apel, aby se členské státy zabývaly existujícími překážkami v oblasti využívání spotřebiteli vyprodukované energie a samospotřebu energie podporovaly. Samospotřebitelé by se také měli moci spojovat do komunit vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů, a to opět bez zbytečných bariér.

EU může ekonomicky efektivně zdvojnásobit svůj podíl obnovitelných zdrojů a ušetřit až 114 miliard eur do roku 2030

Dle nejnovější studie Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje (IRENA) [1] může Evropa zvýšit podíl obnovitelných zdrojů ze současných 18 % na 34 % v roce 2030.

„Technologický pokrok výrazně snížil ceny zejména solárních a větrných projektů. Díky rozvoji informačních a komunikačních technologií vznikly zcela nové možnosti, které vytváří novou podobu moderních energetických systémů. Opravdová energetická nezávislost Evropy spočívá v maximálním využití příležitostí obnovitelných zdrojů energie,“ říká Ondřej Šumavský, analytik Aliance pro energetickou soběstačnost.

Scénář nejvyššího využití potenciálu obnovitelných zdrojů může Evropě ročně uspořit až 20 miliard eur a do roku 2030 podpořit ekonomiku investicemi ve výši přesahující 354 miliard eur. Další rozvoj obnovitelných zdrojů navíc přinese významný nárůst počtu pracovních míst v moderní energetice ze současných 1,2 milionu.

Celkový ekonomický přínos zdvojnásobení kapacity obnovitelných zdrojů odhaduje studie na 45–114 miliard EUR do roku 2030. To vše před započtením externalit vyplývajících z důsledků spalování fosilních paliv, které mají největší finanční dopad na zdravotnictví a ochranu životního prostředí.

Ze studie IRENA také vyplývá, že původně navržený 27% cíl je konzervativní. Evropa má značně vyšší potenciál, který v případě přijetí dalších energeticky šetrných politik může přesahovat hranici 34 %, vrátit Evropu zpět na cestu k plnění závazků Pařížské klimatické dohody a znovu nastartovat investice do čistých zdrojů.

Světové investiční trendy do čistých technologií ukazují na narůstající podíl solární energetiky ve světě a jejímu masovému využívání hlavně v Asijských státech. Evropa by měla znovu nastartovat nové investice do čistých zdrojů, kde je stále technologickým lídrem především ve větrné energetice.