Evropské vlády dnes debatují o energetické budoucnosti unie – klíčová je aktivní podpora samovýrobců

18.12.2017, 16:00

Evropští ministři budou dnes jednat o návrhu strategie v navyšování podílu obnovitelných zdrojů pro příští desetiletí. České asociace z oblasti obnovitelných zdrojů a akumulace energie podporují vyšší závazky, které by měly minimálně akceptovat podíl zelené energetiky ve výši 35 %, který navrhl Evropský výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) na konci listopadu.

Mezi klíčové prvky evropského plánu obsaženého v tzv. Zimním energetickém balíčku patří také posílení role spotřebitele (domácností i firem) při účasti na energetickém trhu.

Vlastní šetrná energie pro všechny Evropany: návrh nové EU směrnice o obnovitelných zdrojích vede k významné podpoře zájemců o vlastní výrobu elektřiny, například prostřednictvím fotovoltaických elektráren na střechách domů:

  • Občané mají získat možnost elektřinu bez zbytečných překážek vyrábět, skladovat a spotřebovávat, včetně prodeje nevyužité energie zpět do sítě – vznikne nová kategorie hráčů na energetickém trhu, tzv. samovýrobci.
  • Samovýrobce může být jednotlivec či více osob, typicky domácnosti, sdružení bytů, komerční či nekomerční spolky (např. obchodní centra či školy) v případě, že se nejedná o hlavní podnikatelskou aktivitu. Nemají být zatíženi zbytečnými poplatky, daněmi či jinými povinnostmi. Domácnosti by tak ročně mohly prodat až 10 MWh a právnické subjekty až 500 MWh.
  • Nová směrnice nabízí i možnost kontroly sdílených zdrojů třetím subjektem, tzv. agregátorem. Podpořen má být i rozvoj energetických komunit, ve kterých budou hlavní roli hrát místní obyvatelé, zastupitelstva obcí, lokální malé, střední podniky či neziskové organizace.
  • Významně jednodušší má být i zřízení malého zdroje zelené energie. Od roku 2021 mají vzniknout jednotná kontaktní místa pro vyřízení veškerých záležitostí spojených s instalací malého zeleného zdroje.

„Závazek ve výši alespoň 35 procent potřebuje Evropa, aby se vrátila zpět na pozici hlavního hráče v nízkouhlíkových řešeních. Růst obnovitelných zdrojů posílí energetickou nezávislost států EU na importu fosilních paliv. Klíčovou součástí návrhu EU pro příští desetiletí je pak posílení role samovýrobců elektřiny. Nový přístup představuje demokratickou revoluci v sektoru energetiky. Z pasivního příjemce energie se mají spotřebitelé stát aktivními hráči na trhu s elektřinou a těšit tak přímo z výhod stále levnějších obnovitelných zdrojů energie,“ komentuje přínosy návrhu EU Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

„Za poslední rok byly v Česku instalovány desítky domácích baterií, které se mohou pomocí chytrého řízení stát energetickým mozkem domu. Propojením baterií se střešní solární elektrárnou domácnosti nejen ušetří peníze za energii, ale získávají i energetickou nezávislost. Česko může být technologickým leaderem v řešeních energetické soběstačnost domácnosti a firem také v příštím desetiletí. Ukotvení podpory samovýroby proto považujeme za klíčový prvek nové evropské směrnice na podporu obnovitelných zdrojů energie,“ doplňuje Veronika Hamáčková ze Solární asociace kontext rozvoje malých bateriových systémů.

Pozitivní impulsy pro rozvoj akumulačních systémů přinášejí i další návrhy legislativy zimního energetického balíčku. Revize směrnice a nařízení o trhu s elektřinou mají taktéž za cíl zajistit, aby na elektřinu z akumulačních zařízení bylo nahlíženo jako na klasický zdroj energie a byly nastaveny férové podmínky pro distribuci regulační energie do sítě. Ta má sloužit zejména pro zajištění bezpečnosti dodávek a krytí nerovnováhy v distribuční soustavě.

Rozvoj moderní energetiky a samovýroba elektřiny v domácnostech bez zbytečných překážek pozitivně ovlivní i rozvoj malých i větších akumulačních systémů, které umožňují vyrobenou energii uložit pro pozdější spotřebu, případně ji prodat zpět do sítě za tržní hodnotu. Velké baterie pomohou stabilizovat fungování sítě a přispějí k snadnějšímu začleňování postupně rostoucí výroby obnovitelných zdrojů energie.," přidává kontext podpory rozvoje akumulace obsažený v Zimním energetickém balíčku Jan Fousek, ředitel Asociace pro akumulaci energie a baterie ČR, AKU-BAT.