Rozšíření podpory pro malé solární elektrárny posílí decentralizaci energetiky

4.9.2017, 14:17

Od dnešního dne mohou české domácnosti podávat žádosti o podporu také na větší fotovoltaické elektrárny instalované na střechách domů s výkonem více než 4 000 kilowatthodin za rok. Na solární elektrárny doplněné o akumulaci energie bude možné získat příspěvek ve výši 150 tisíc korun. Podporu budou moci využít i ti, kdo si v minulosti instalovali méně výkonný systém a chtěli by jej vylepšit. Podmínkou je v tomto případě zvýšení využitelnosti energie v domě o pětinu.

Možnost získat podporu pro střešní solární elektrárny běží v rámci programu Nová zelená úsporám téměř rok. Do začátku jara letošního roku podpořil program více než šest stovek nových instalací. Do konce roku 2017 by počet nových fotovoltaických elektráren mohl vzrůst až na několik tisíc nových instalací.

V oblasti podpory fotovoltaiky patří mezi nejoblíbenější systémy s akumulací do teplé vody. Rozšíření podpory na větší solární systémy by mohlo motivovat domácnosti s větší spotřebou elektřiny k přechodu na částečné pokrývání spotřeby pomocí výroby energie ze slunce.

Rozšiřování podpory je v souladu s názorem veřejnosti. Podle nedávného průzkumu CVVM dvě třetiny oslovených občanů souhlasí s tím, aby stát finančně zvýhodňoval využití obnovitelných zdrojů energie.

„Počáteční investice domácností do využívání obnovitelných zdrojů jsou samozřejmě vždy vyšší, nicméně náklady se v delším časovém horizontu několikanásobně vrátí. Důležité ale je, že tímto krokem přispívají k zachování naší planety pro další generace. Obnovitelná řešení se navíc díky neustálému technologickému vývoji stávají pro domácnosti finančně dostupnějšími,“ uvedla Veronika Hamáčková ze Solární asociace.

Instalace fotovoltaických systémů s baterii na rodinné domy a podniky je budoucnost energetiky. Velmi proto vítáme každou formu podpory. Tato nova úprava pravidel Nové zelené úsporám dělá program ještě dostupnějším a logičtějším," dodává Jan Fousek z Asociace pro akumulaci energie a baterie ČR.

„Program Nová zelená úsporám motivuje domácnosti ke zvýšení své energetické soběstačnosti. Investice nejen do střešních solárních elektráren, akumulace energie nebo solárního ohřevu, ale také výměny oken za nová s kvalitními izolačními skly nebo zateplení domu jsou projekty, které rodinám uspoří výdaje za energie a státu pomohou se snížením spotřeby fosilních paliv,“ doplňuje motivace podpory udržitelných řešení Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.