Není prostor na zvýšení solárního odvodu, překompenzace solární energetiky je politická chiméra – reakce na slova ministra Zaorálka

22.8.2017, 12:10

Aliance pro energetickou soběstačnost a Solární asociace se ohrazují vůči slovům ministra Lubomíra Zaorálka, který v pondělí 21. srpna 2017 po jednání vlády uvedl, že je třeba zabývat se zvýšením „solární daně“ s odkazem na údajné „stanovisko Evropské komise, že návratnost prostředků je až téměř nepřiměřená.“

„Po prozkoumání oficiálních dokumentů Evropské komise je jasné, že ono údajné stanovisko, které by uvádělo, že návratnost prostředků pro solární energetiku je až téměř nepřiměřená, neexistuje. Evropská komise začátkem tohoto roku v rámci notifikace totiž jasně konstatovala, že podpora obnovitelných zdrojů je v ČR nastavena v oprávněné výši a současně vyvrátila tvrzení o údajné překompenzaci podpory solární energetiky. Ministr Zaorálek se jen evidentně snaží zaujmout voliče využitím laciné a obehrané linky ‚solárních baronů‘,“ reaguje na ministrova slova Martin Sedlák, ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost.

„Tvrzení ministra Zaorálka o potřebě zabývat se zvýšením solární daně je v rozporu s podklady Ministerstva průmyslu a obchodu, které prosadilo prodloužení solárního odvodu ve výši 10 % na celou dobu životnosti s odkazem, že takový krok definitivně vyřeší možnou překompenzaci podpory. Ke stejnému názoru dospěla také Evropská komise v rámci notifikačního procesu. Ta přímo uvádí, že solární odvod byl spočítán tak, aby byla dosažena návratnost podle zákona: jakákoliv případná „překompenzace“ byla právě tímto odvodem vyřešena,“ dodává Tomáš Buzrla, předseda představenstva Solární asociace.

Fakta k nastavení podpory obnovitelných zdrojů a údajné překompenzaci:

23.1.2017 vydala Evropská komise celý text rozhodnutí o tzv. notifikaci podpory obnovitelných zdrojů v České republice. Dokument obsahuje klíčové sdělení, ze kterého vyplývá, že podpora pro solární elektrárny je nastavena v oprávněné výši (bod 135). Rozhodnutí Evropské komise navazuje na již v listopadu publikované prohlášení, ve kterém komise konstatovala, že podpora je v souladu s unijním právem a podpoří cíle Evropské unie v oblasti energetiky a klimatu. A to aniž by došlo k nepřiměřenému narušení hospodářské soutěže.

Klíčové body rozhodnutí o „notifikaci podpory obnovitelných zdrojů v ČR“:

  • Solární odvod byl spočítán tak, aby byla dosažena návratnost podle zákona: jakákoliv případná „překompenzace“ byla právě tímto odvodem vyřešena (uvedené tvrzení je v souladu s pozicí Ministerstva průmyslu a obchodu, které v roce 2013 během jednání v Poslanecké sněmovně uvedlo, že prodloužení solárního odvodu ve výši 10 % definitivně řeší možnou překompenzaci podpory).

 

  • Doba vyplácení podpory trvá po celou dobu životnosti instalací: pro všechny typy obnovitelných zdrojů 20 let s výjimkou malých vodních elektráren, které podporu pobírají 30 let a solárních elektráren dokončených před rokem 2008, které mají podporu na 15 let (článek (29) Tabulka 1)

 

  • ČR se dobrovolně zavázala provést v případech, kde dochází ke kumulaci investiční podpory s provozní podporou bez toho, že by byla některá z nich krácena, vyhodnocení návratnosti těchto projektů po deseti letech provozu, a to poprvé v únoru 2019. V případě zjištění skutečné překompenzace u instalací s kumulací podpory by byla jejich další podpora upravena, a to na základě nezbytné změny souvisejících legislativních předpisů.

 

  • Vyhodnocení návratnosti projektů se netýká rozsahu malé podpory, tedy těch příjemců, jejichž podpora v součtu za tříleté období nepřekročila 200 tis. EUR, tedy typicky například střešních fotovoltaických elektráren. Souběh provozní a investiční podpory se také z drtivé většiny netýká solárních instalací.