PŘIDEJTE SE K NÁM! 
CZEPHO: ASOCIACE ZA KTEROU STOJÍ VÝSLEDKY

Česká fotovoltaická průmyslová asociace (CZEPHO) je již 5 let dominantním zástupcem všech podnikatelů ve fotovoltaice. Při obhajobě práv a zájmů solárního sektoru jsme dosáhli jasných a hmatatelných výsledků. Nadále budeme sluneční energetiku a všechny podnikatele v sektoru bránit proti všem nezákonným represivním a retroaktivním krokům státu a zasadíme se o dobré jméno a rozvoj fotovoltaiky jako technologie budoucnosti.
 
 • Jste majitelem či provozovatelem sluneční elektrárny?
 • Už Vás nebaví hrát roli veřejného nepřítele?
 • Chcete se bránit proti nekončící mediální kampani?
 • Chcete prosadit rovné a spravedlivé podmínky nejen pro své podnikání?
 • Přidejte se k nám a posilte tak svým členstvím v CZEPHO vyjednávací pozici solárního sektoru směrem k úřadům a politikům
 ČLENSTVÍM ZÍSKÁTE:
 • Právní a odborné poradenství
 • Informace o aktuální legislativě
 • Pravidelný informační servis
 • Vzdělávací akce včetně odborných a prakticky zaměřených seminářů
 • Přímý kontakt s partnery v sektoru
 • Mediální zastoupení a denní monitoring médií
 • Možnost zapojení do pracovních skupin zaměřených na jednotlivé segmenty fotovoltaiky
 • Možnosti propagace pro členské firmy
NAŠE HLAVNÍ AKTIVITY:
SOLÁRNÍ DAŇ
 
 • Odmítáme jak retroaktivní zavedení, tak i nedávné prodloužení solárního odvodu
 • Díky nám byl solární odvod shledán skupinou senátorů jako protiústavní
 • Ve spolupráci s jednotlivými provozovateli FVE koordinujeme individuální právní kroky směřující k Ústavnímu soudu a ke stížnostem k Evropské komisi
 • Nechali jsme zpracovat k solárnímu odvodu nezávislý znalecký posudek, z něhož jednoznačně vyplývá, že Ústavní soud, který v květnu 2012 zamítl stížnost na solární odvod vycházel ze zmanipulovaných výpočtů a podkladů poskytnutých ERÚ
 • Aktivně podporujeme či iniciujeme legislativní kroky vedoucí k odstranění dopadů protiprávně zavedené solární daně
 RECYKLACE
 • Zavedení minimálního recyklačního poplatku v současné výši pokládáme za nesmyslné a neodůvodněné
 • Usilujeme o příslušné změny legislativy, které by umožnily zrušení či alespoň snížení recyklačního poplatku
 • CZEPHO iniciovala založení kolektivního systému REsolar, který provozovatelům FVE garantuje, že jejich prostředky nebudou zneužity a v maximální možné míře se jim vrátí
PROVOZ FVE
 • Reflektujeme aktuální problémy, s nimiž se provozovatelé FVE potýkají, ať už v souvislosti s legislativními změnami či postupem státních a regulačních orgánů
 • Poskytujeme dlouhodobě svým členům informační servis, odborné poradenství a aktivně reagujeme jako zástupci sektoru v jeho prospěch
 • Připravili jsme pro Vás například tato právní stanoviska – manuál pro kontorlu ERÚ, modernizace a rekonstrukce FVE, revizní zpráva, povinost zaknihování akcií, ochranné pásmo FVE, změny ve vlastnictví FVE
BUDOUCNOST SEKTORU
 • Dlouhodobě a na základně skutečných potřeb svých členů se zasazujeme o odstranění administrativních bariér pro připojování FVE a nastavení systému, který by umožnil další rozvoj sektoru
 • Podílíme se ve spolupráci s partnerskými asociacemí v Evropě na identifikaci hlavních překážek tohoto rozvoje a jejich odstraňování
 • Jsme partnery státních a legislativních orgánů při hledání cest pro další podporu využívání sluneční energie
 • Pomáháme zlepšit mediální obraz například naše spolupráce s deníkem Právo