Naši partneři

Partnerství

V rámci posilování dobrého jména solárního sektoru spolupracujeme s řadou společností, spolků a asociací.

ZLATÉ PARTNERSTVÍ:

Česká společnost ASES GROUP, s. r. o. se zabývá vývojem, výrobou a distribucí Automatických hasicích systémů pro lokální hašení elektroinstalace a elektrických zařízení.

Tyto systémy dokážou detekovat a eliminovat vznikající požár již v samotném počátku na základě zvyšující se teploty v chráněném prostoru. Kromě hašení umí systémy vyslat signál přes EPS a odpojit chráněný prostor od elektrického proudu. Díky těmto vlastnostem chráníme majetek i životy.

Společnost BayWa r.e. dodává cenově dostupné komponenty prémiové kvality pro fotovoltaické elektrárny. BayWa je distributorem nabízejícím související služby a energetická řešení pro domácnosti i průmyslové podniky. Buduje vlastní vývojový tým. Školí své klienty z řad instalačních firem a pomáhá jim navrhnout řešení. Díky silnému zázemí patří BayWa r.e., s 30letou tradicí se zastoupením ve 29 zemích světa,  mezi hlavní hráče v oblasti výstavby a provozování obnovitelných zdrojů energie. BayWa r.e. je zároveň největším distributorem fotovoltaických komponent v Evropě.

 

Decci a.s. je česká společnost, která projektuje a realizuje výstavbu fotovoltaických elektráren pod jednotnou obchodní značkou FVE CZECH. Tato obchodní značka reprezentuje komplexní technologická řešení fotovoltaických elektráren, provozní předpisy a řídící systémy provozu fotovoltaických elektráren.

Doucha Šikola advokáti je jedinou českou advokátní kanceláří, zaměřenou výhradně na klienty z oboru energetiky. Partneři advokátní kanceláře, Pavel Doucha a Luděk Šikola poskytují právní poradenství klientům v tomto oboru již od roku 2009. Kancelář si zakládá na tom, že úspěšné právní poradenství v tak složitém oboru se neobejde bez znalosti technických a ekonomických detailů podnikání v energetice.

Společnost EKOTECHNIK byla založena v roce 1990. Nejprve se společnost zabývala instalací a distribucí potrubních a fóliových systémů od domácností po těžký průmysl. V současnosti společnost provozuje vlastní fotovoltaické elektrárny o výkonu 17 MWp. Kromě toho realizovali instalace fotovoltaických panelů na střechách o celkovém výkonu 4 MWp. Od roku 2012 připravuje malé ekologické zdroje pro vlastní spotřebu.  

Enery je mezinárodní společnost působící v oblasti obnovitelných zdrojů s cílem stát se lídrem v cestě k zelené energetice. Kromě solárních elektráren v ČR a SK provozuje i solární elektrárny v Bulharsku a Rumunsku. V současné době taktéž developuje další stovky MW v různých evropských zemích (Estonsko, Česká Republika, Rakousko, Bulharsko, Rumunsko, Slovensko, atp.)

Investiční skupina Jufa je českou investiční skupinou, která patří mezi nejrychleji rostoucí vlastníky solárních elektráren v České republice. Její hlavní činností je energetika – zejména obnovitelné zdroje energie se zaměřením na fotovoltaické elektrárny. Do skupiny Jufa v současné době spadá 20 solárních elektráren o celkovém výkonu 52 MW.

nanosun díky dlouholetým zkušenostem s distribucí a velkoobchodními dodávkami solárních panelů, střídačů, upevňovacích konstrukcí, baterií, nabíječek pro elektrická auta a dalších komponentů pro fotovoltaiku, nabízí pouze produkty, které se osvědčily jako vysoce účinné, spolehlivé a cenově optimální. Cílem společnosti je dodávat vhodná technická řešení kvalitních a stabilních TOP 5 značek za dostupné ceny. Nanosun je oficiálním distributorem solárních panelů JA SOLAR / LONGI / TRINA / CANADIAN SOLAR / RISEN SOLAR / SUNMAN, střídačů a baterií SUNGROW / HUAWEI / SOFAR SOLAR / BYD / SOLINTEG a nabíječek WALLBOX.

Společnost Photon Energy je součástí skupiny Photon Energy Group, která poskytuje řešení pro solární energii a úpravu vody po celém světě.

Solární řešení a služby Photon Energy pokrývají celý životní cyklus fotovoltaických elektráren od projektování přes zajištění financování, nákup komponentů až po výstavbu a servis. Součástí poskytovaných služeb je také komplexní servis centrálních a decentrálních střídačů. Od svého založení v roce 2008 společnost postavila FVE s celkovou kapacitou přes 100 MWp a zajišťuje provoz, údržbu a monitoring pro více než 300 MWp instalovaného výkonu. Photon Energy je kótována na burzách ve Varšavě, Praze a Frankfurtu, má sídlo v Amsterdamu a kanceláře v Austrálii, Jižní Americe a po celé Evropě.

REsolar​ neziskově hospodařící kolektivní systém REsolar byl založen největšími provozovateli solárních elektráren a asociacemi Solární asociace (dříve Česká fotovoltaická průmyslová asociace) a Aliance pro energetickou soběstačnost sdružující provozovatele FVE a výrobce solárních panelů. Kolektivní systém REsolar zajišťuje sběr odpadu ze solárních panelů, svozy a recyklaci odpadu ze solárních panelů.

Solar Global a.s. je přední český producent energie z fotovoltaických a dalších obnovitelných zdrojů. Dceřiné organizace realizují výstavbu a servis desítek fotovoltaických elektráren, investice v oblasti moderní energetiky, bateriových úložišť a vodních elektráren, obchodují a efektivně využívají čistou elektrickou energii. 

Solartec byl založen v roce 1993 v Rožnově pod Radhoštěm  v areálu bývalé Tesly. Jejím hlavním zaměřením je  projektování  a výstavba fotovoltaických systémů a elektráren,  jejich  provozování a servis, dodávka fotovoltaických panelů a komponentů. Dále pak navrhování ostrovních systémů, zakázkovou výrobou a opravou fotovoltaických panelů, solárním ohřevem teplé užitkové vody, regulací přebytků a diagnostikováním fotovoltaických panelů.

SUNFIN PRAHA s.r.o. je česká společnost zaměřená na kompletní poradenství a realizace projektů v elektroenergetice, projektů pro zaručenou úsporu energie jako jsou výstavba a servis fotovoltaických elektráren (FVE), bioplynových stanic (BPS), elektroenergetika a inženýrství, kompletní elektro služby, projektové práce VN, NN, EZS, hromosvody, stavební činnost, výstavba trafostanic a rozvoden, poradenství pro vysoké napětí, vypracování podnikatelského záměru a ekonomické návratnosti, organizace a správa SPV (Special Purpose Vehicle – společnost založená pro konkrétní projekt) a další služby.

UniCredit Bank je evropská banka s dominantním postavením ve střední a východní Evropě, která významým podílem financuje obnovitelné zdroje v České republice a dlouhodobě pomáhá svým přístupem k OZE hájit zájmy solárního sektoru. Například jen podíl na financování FVE v ČR představuje u UniCredit Bank úctyhodných 25 procent. Skupina UniCredit potom financuje obnovitelné zdroje ve všech 22 evropských zemích, v nichž působí.

STŘÍBRNÉ PARTNERSTVÍ

Micronix se od svého založení v roce 1993 zabývá dovozem a prodejem techniky pro měření elektrických i neelektrických veličin a přístrojů pro revizní techniky. Patří mezi dominantní dodavatele s nejširším sortimentem na českém a slovenském trhu. Kromě prodeje Micronix zajišťuje i kompletní záruční a pozáruční servis, kalibraci, technickou podporu a poradenství při výběru vhodných měřicích přístrojů podle potřeb a přání zákazníků ze sektoru energetiky, průmyslu, stavebnictví, specializovaného obchodu, odborného školství, vědy, výzkumu a vývoje.

SOLARHOME se dlouhodobě specializuje na návrhy, projektování, realizace a servis fotovoltaických systémů. Společnost SOLARHOME realizuje fotovoltaické (solární) elektrárny pro domácnosti, pro podnikatele,  hybridní i ostrovní systémy a systémy pro ohřev vody z fotovoltaických panelů, monitoring, servis a údržbu fotovoltaických elektráren.

MEDIÁLNÍ PARTNERSTVÍ

ENERGY-HUB s.r.o. je moderní nezávislá platforma pro sdílení informací a rozvoj energetického sektoru slučující společenské sféry akademického, vědního, technického a soukromého sektoru. Portál www.energy-hub.cz  přináší denní monitoring tisku a výběrových řízení v energetice, je vydavatelem odborného magazínu PRO-ENERGY a také organizátorem odborné energetické konference PRO-ENERGY CON.

Odborný webový portál Komunální ekologie se zabývá ekologií především z pohledu měst a obcí. Přinášíme aktuální zpravodajství, reportáže a publicistiku týkající se odpadového hospodářství, dotací, vodohospodářství, ochrany ovzduší a ENERGETIKY. Spolupracujeme s předními odborníky z uvedených oblastí, nabízíme možnost online poradenství. Tipy na úspory energií nejen ve veřejné správě, financování energetických projektů, příklady dobré praxe, informace o nových postupech a technologiích. 

Obnovitelně.cz přináší informace o moderní energetice v širších souvislostech udržitelné ekonomiky. Čtenáře informuje o aktuálním dění ve využití obnovitelných zdrojů, akumulaci energie nebo elektromobilitě. Portál přináší zprávy o novinkách z českého prostředí, ale také zajímavých nápadech nebo progresivních krocích ve využití šetrných zdrojů energie v zahraničí.

Odborný on-line portál Průmyslová ekologie se zabývá činností průmyslu a jeho působením na životní prostředí. Prostřednictvím komentářů, polemik a dalších publicistických forem přibližujeme našim čtenářům problematiky v oblastech vody, ovzduší, odpadů, chemie a ENERGETIKY. Průmyslová ekologie je místem, kde se odborné názory střetávají se znalostmi lidí z praxe. Zabýváme se nejaktuálnějšími tématy: od rad na energetické úspory v podnicích, přes nejnovější trendy v obnovitelných zdrojích energie a elektromobilitě, až po novinky v národní i evropské legislativě a jejich vliv na tuzemskou energetiku.

SPOLUPRACUJEME

Aliance pro energetickou soběstačnost je nevládní organizace propojující producenty energie z obnovitelných zdrojů, profesionály z oblasti šetrného využívání energie s univerzitním a veřejným prostorem. Cílem Aliance je maximální využití výhod kombinace místních čistých zdrojů energie s vysoce účinnými technologiemi. Naše činnost je zaměřena na osvětu, propagaci moderních trendů a vzdělávání. Aliance usiluje o postupnou proměnu české ekonomiky tak, aby byla poháněna nezávislým, čistým a ve vhodných případech lokálním energetickým systémem.

Asociace energetických manažerů vznikla v roce 1992 jako nezávislé, nevládní a neziskové sdružení manažerů, kteří mají ve své pracovní náplni hospodárné získávání i využívání energie, její přeměny a distribuci. Sdružuje energetické manažery.

AKU-BAT CZ, z.s. je asociace sdružující nejvýznamnější subjekty aktivní v oblasti akumulace energie.

Jejími členy jsou nadnárodní energetické firmy, mezinárodní i tuzemští výrobci baterií, nejvýznamnější hráči na poli obnovitelných zdrojů energie, průmyslové podniky, energetické poradenské společnosti, právní firmy a výzkumné instituce.

Asociace nezávislých dodavatelů (ANDE) si klade za cíl vytvoření platformy pro vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými dodavateli energií i dalšími subjekty trhu v oblastech vedoucích k odstraňování existujících legislativních, technických a procesních překážek fungování liberalizovaného trhu. ANDE chce svou činností přispět ke zkvalitnění služeb poskytovaných na trhu s energiemi, především ve vztahu ke konečnému zákazníkovi.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé republiky. AMSP ČR se účastní klíčových jednání ministerstev k novým zákonům týkajícím se podnikatelského prostředí. Předkládá zásadní stanoviska a názory za segment malého a středního podnikání v odborných týmech ministrů.

Klastr energeticky efektivních budov je sdružení právnických osob, které podporuje inovace a zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelů v oboru inovativních řešení v oblasti energetiky, úsporných energetických řešení, výroby a ukládky z obnovitelných zdrojů energie, podpory malých, středních a velkých podniků v oboru, sdílení a šíření informací mezi podnikateli, výzkumnými a neziskovými korporacemi a dalšími hospodářskými subjekty.

 • Vladislavova 201/3
 • 397 01, Písek - Pražské předměstí
 • +420 602 708 763
 • stiblikova@clbpisek.cz
 • www.clbpisek.cz

Posláním Centra Veronica Hostětín je ukazovat na praktických příkladech, realizovaných modelových projektech a výsledcích jejich monitorování, že vztah k přírodě, místním zdrojům a tradicím spolu s ohleduplným hospodařením může chránit životní prostředí a globální klima, ekonomicky stabilizovat venkov a řešit nezaměstnanost i v poměrně odlehlých oblastech.

Klastr Česká peleta představuje organizované úsilí zaměřené na inovace, zvýšení růstu a konkurenceschopnosti členů, včetně posilování oboru využívání biomasy pro vytápění. Celé odvětví využívání tvarových biopaliv představuje vzájemnou spolupráci dvou sektorů, které jsou na sobě surovinově a majetkově nezávislé, ale ekonomicky vzájemně propojené. Jedná se o na jedné straně odvětví produkce pelet a briket z biomasy i dalších tvarových biopaliv a na straně druhé odvětví výroby kotlů na biomasu ve všech možných provedeních a výkonových řadách. 

Česká rada pro šetrné budovy podněcuje trh k přeměně způsobů, jakými jsou budovy a urbanistické celky navrhovány, vystavěny, renovovány, provozovány a demolovány, aby takto vytvořila zdravé, prosperující, environmentálně i společensky ohleduplně vystavěné prostředí, které zvyšuje kvalitu života.

Smíšená obchodní komora Česko-Tichomořská Aliance (ČESTA) je nevládní a nezisková organizace podporující vztahy mezi Českou republikou a státy Tichomořské aliance (Mexiko, Kolumbie, Peru a Chile) a žadateli o členství (Panama a Kostarika).

Zaměřujeme se na vztahy na poli businessu a obchodu v rámci výměny B2B, G2G i G2B, a to zejména v kontextu vzrůstajícího potenciálu vzájemné spolupráce a zájmu českých společností.

 • Uruguayská 17
 • 120 00 Praha 2
 • +420 737 203 744
 • sarka.stegbauerova@cesta.lat
 • www.cesta.lat 

 

České vysoké učení technické v Praze - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů na Fakultě elektrotechnické ČVUT Praha. Akreditovaná laboratoř se primárně zabývá diagnostikou fotovoltaických systémů, analýzou rizik v oblasti FVS a vědecko-výzkumnou činností.

Česká komora lehkých obvodových plášťů byla založena roku 2007 18 významnými firmami z řad výrobců lehkých obvodových plášťů a jejich dodavatelů. Smyslem je podpora kvality výrobků a vysoké odborné úrovně dodavatelů lehkých obvodových plášťů, oken, dveří a otvorových výplní. Cílem ČKLOP je vhodnými metodami přispívat k rozvoji trhu.

 • Golčova 486
 • 148 00 Praha 4 - Kunratice
 • +420 246 083 810
 • info@cklop.cz
 • www.cklop.cz

Czech info energy nabízí komplexní vyřizování správního řízení k žádosti o udělení, změnu a  zrušení licence, „převody" licencí, fúze a jiných typů přechodů a převodů sou v isejících s provozem a vlastnictvím FVE (např. změna vlastnických práv v rámci dědictví, darování, prodeje technologie atd.). Dále zajišťuje provádění odborného a nestranného prověřování spisového materiálu uloženého ve správních spisech ERÚ k žádostem o udělení či změnu licencí za účelem přezkoumání správnosti a úplnosti těchto dokladů.

EREF je sdružení členských států EU pro obnovitelnou energii, která zastupuje odvětví solární, vítr, vodní elektrárny, bioenergie, atd.

Cílem EREF je hájit zájmy nezávislé výroby energie, paliva a tepla z obnovitelných zdrojů a podporovat nediskriminační přístup na energetický trh. EREF usiluje o vytvoření, zachování a další rozvoj stabilních a spolehlivých rámcových podmínek pro obnovitelné zdroje energie. EREF neustále obhajuje ambiciózní a právně závazné cíle pro všechny odvětví obnovitelné energie po roce 2020.

Evropský týden udržitelného rozvoje (ETUR) je celoevropská iniciativa, která má za cíl zviditelňovat projekty a aktivity propagující udržitelný rozvoj a jeho principy. Jeho cílem je šířit povědomí o udržitelném rozvoji a propagovat iniciativy, které se mu věnují. Probíhá každoročně v týdnu od 30. 5. do 5. 6. V celé Evropě se pořádají tisíce tematických akcí: konference, výstavy, workshopy, semináře, filmová promítání, komunitní akce, dny otevřených dveří a mnohé další aktivity.

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje má za úkol chránit životy, zdraví a majetek obyvatel Středočeského kraje před požáry a poskytuje pomoc při mimořádných událostech např. živelných pohromách.

Hospodářská komora hlavního města Prahy sdružuje téměř 14 000 členů (právnických i fyzických osob), kteří jsou organizováni v 60 regionálních a 81 oborových asociacích. Posláním je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat  podporovat opatření, která přispívají k rozvoji  podnikání  v ČR, a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. CZEPHO  je členem energetické sekce a sekce pro životní prostředí.

Slovenská asociácia fotovoltického priemylu (SAPI)  zastupuje fotovoltaiku od roku 2010, připomínkuje legislativu, zastupuje sektor na jednáních s Úřadem pro regulaci síťových odvětví, Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky, v Národní radě Slovenské republiky, vystupuje před médii, je známá v mezinárodních strukturách (EPIA) a komunikuje s Bruselem. Organizuje konference pro fotovoltaiku a jako jediná na Slovensku je součástí dvou evropských projektů. Zástupci SAPI přednášejí na domácích i zahraničních konferencích, připravují odborná stanoviska, působí nejen na Slovensku, ale i v zahraničí v oblasti OZE. SAPI má své zástoupení i v Energetické komisi Hospodářského výboru Národní rady Slovenské republiky.

Svaz moderní energetiky je zastřešující platforma, která otevírá příležitosti pro inovativní technologie a nové přístupy. Nabízí společný hlas profesních sdružení v oblasti moderní energetiky. Zakládajícími členy jsou Aliance pro energetickou soběstačnost, Solární asociace, Asociace pro akumulaci a baterie AKU-BAT CZ, Spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla COGEN Czech a Česká technologická platforma pro Smart Grid   největší české sdružení provozovatelů fotovoltaických elektráren. Akademickou sféru ve svazu zastupují Univerzitní centrum efektivních budov ČVUT v Praze, Centrum ENET při VŠB – TU Ostrava a spolupracujeme také s experty z Fakulty elektrotechniky VUT v Brně.

Solar Power Europe dříve European Photovoltaic Industry Association vznikla již v roce 1985, zastupuje své členy a hájí zájmy solárního sektoru po celé Evropě.  Solární asociace je kolektivním členem a zástupcem České republiky v této nejvýznamnější fotovoltaické evropské organizaci. Podílí se aktivně na její činnosti a jejím prostřednictvím ovlivňuje například tvorbu legislativních norem EU.  
 

Svaz průmyslu a dopravy je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice. Je největším zaměstnavatelským svazem, který reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy. Jeho posláním je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné zájmy svých členů. Hájí a prosazuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů ČR v evropských a mezinárodních organizacích.

Technologická platforma „Udržitelná energetika ČR“ je institucionální nástroj pro podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií využitelných pro udržitelný rozvoj výroby, přenosu a spotřeby moderních forem energie v ČR.

Unie zaměstnavatelských svazů České republiky sdružuje ve svých sekcích zaměstnavatelské svazy z oblasti průmyslu, dopravy, stavebnictví, pojišťovnictví, finančních služeb, zdravotnictví, školství, kultury a sociálních služeb. Zastupuje tak obchodní společnosti, příspěvkové a rozpočtové organizace státu, krajů i obcí i nestátní neziskové organizace. Již od roku 1990 se Unie podílí na tvorbě a realizaci hospodářské a sociální politiky ČR zejména tím, že formuluje společné zájmy svých členů a prosazuje je v dialogu s Parlamentem ČR, Vládou ČR, Asociací krajů ČR, Svazem měst a obcí ČR, odborovými organizacemi a ostatními organizacemi zaměstnavatelů.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, vzniklo v roce 2010 jako samostatný vysokoškolský ústav ČVUT v Praze za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR. Budova v Buštěhradě byla slavnostně otevřena 15. 5. 2014. UCEEB sdružuje špičkové akademiky ze čtyř fakult – stavební, strojní, elektrotechnické a biomedicínského inženýrství, kteří se společně zabývají udržitelnými budovami. Klade si za cíl přirozeně sladit vědce z oborů, které mají k energeticky úsporným budovám blízko, a řešit problematiku komplexně.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava má za sebou více než 160 let existence. Tato univerzita sama realizuje nebo se spolupodílí na mnoha významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem.

Vysoké učení technické v Brně Vysoké je vysoká škola s více než stoletou tradicí. VUT v Brně se řadí ke třem procentům nejlepších světových univerzit. Solární asociace v jejím rámci spolupracuje zejména s Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií a Ústavem elektrotechnologie. Na VUT funguje také jedna z prvních akreditovaných laboratoří pro fotovoltaiku v ČR.