Naše vize

Hlavním cílem Solární asociace je vytvoření takových podmínek, které umožní trvalý rozvoj solárního sektoru v České republice. Možnost využívat nesporných výhod sluneční energie pro výrobu elektrické energie by měli mít bez zbytečných ekonomických a byrokratických překážek všichni zájemci z řad široké veřejnosti. Za nezbytnou součást takových podmínek považujeme především transparentní a stabilní podnikatelské prostředí, funkční a nediskriminační legislativu a rozumnou podporu ze strany státu, která bude dlouhodobě udržitelná a nebude znamenat neúměrnou finanční zátěž pro veřejné finance a odběratele elektřiny.

Svou činností chceme prosazovat vnímání energie ze slunce jako plnohodnotného zdroje, který může do budoucna přispět k trvalé energetické soběstačnosti jak z pohledu státu, tak z pohledu jednotlivých domácností a firem.