Kdo jsme

Kdo jsme

Solární asociace je největší profesní sdružení podnikatelů v solární energetice a dalších příznivců fotovoltaiky, které si zakládá především na transparentnosti a profesionalitě.

V současnosti sdružujeme více než 450 členů z řad výrobců panelů a baterií, instalačních firem, servisních firem, firem nabízejících řešení akumulace elektřiny, provozovatelů solárních elektráren, obchodníků s elektřinou, univerzit, výzkumných pracovišť, finančních institucí, bank a počet našich členů trvale roste.

Zastupujeme již několik tisíc provozovatelů FVE o celkovém instalovaném výkonu 1211 MW.

Naším posláním je prosazování férových a transparentních podmínek pro dlouhodobý rozvoj technologie výroby sluneční energie a obhajování zájmů našich členů s ohledem na ochranu investic a dodržování platných legislativních norem v EU.

Našimi členy jsou především výrobní a distribuční společnosti, provozovatelé solárních elektráren, firmy a podnikatelé zabývající se novými trendy v akumulaci elektřiny z OZE, obchodníci s elektřinou, instalační a servisní společnosti, recyklační firmy, vysoké školy a výzkumné ústavy a příznivci energie ze slunce jako fyzické osoby. Seznam členů je zveřejněn v členské sekci.

Hlavními strategickými cíli Solární asociace jsou: podílení se na tvorbě energetické koncepce ČR a prosazování technických, legislativních a ekonomických podmínek pro fungování sektoru OZE, zejména solární energie a akumulace.

V zájmu prosazování shora uvedených cílů trvale spolupracujeme s rozhodujícími orgány v ČR, jako jsou např. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí nebo Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR a profesními sdruženími jak v České republice, tak v zahraničí.

Solární asociace je také členem Svazu průmyslu a dopravy, Hospodářské komory, Unie zaměstnavatelských svazů, AMSP a řady dalších profesních a podnikatelských organizací. Tím získává podstatně širší platformu pro obhajobu zájmů solárního sektoru.

Nedílnou součástí práce asociace je rovněž podpora výzkumu a vývoje FV technologií, vzdělávání veřejnosti a osvěta zaměřená na šíření dobrého jména fotovoltaiky a obnovitelných zdrojů.

Naši členové mají možnost efektivně ovlivňovat podmínky podnikání v sektoru a chránit tak své investice. Členům poskytujeme odborný a informační servis, zvýhodněný vstup na oborové semináře a konference a zejména podporu při řešení konkrétních problémů. Našim členům také zprostředkováváme slevy na široký rozsah služeb pro kvalitní a efektivní provoz fotovoltaických elektráren.

Solární asociace byla založena jako Česká fotovoltaická průmyslová asociace, která byla registrována na MV ČR dne 11. 11. 2009. Asociace je zapsána ve spolkovém rejstříku (aktuální výpis viz: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=757478&typ=PLATNY )