Pracovní skupiny

Solární asociace pro větší efektivitu své práce a širší možnosti zapojení svých členů zřizuje odborné pracovní skupiny, které jsou otevření všem zájemcům ochotným se k našim aktivitám přidat.

 

Pracovní skupina pro malé zdroje a akumulaci

Poslání: odstraňování administrativních zátěží a bariér pro rozvoj fotovoltaiky a akumulace.

Hlavní témata:

 • podpora pro střešní solární instalace a investiční dotace z programu Nová Zelená úsporám, obchodní net-metering
 • nový legislativní rámec pro akumulaci
 • vytvoření nové tarifní struktury zaměřené na podporu malých instalací a využití akumulace
 • odstranění bariér u vlastní spotřeby elektřiny
 • umožnění přetoků mikrozdrojů do sítě a zrušení sankcí za přetoky do sítí
 • Podporujeme a prosazujeme vyhodnocování spotřeby solární energie pomocí součtového měření nikoliv po jednotlivých fázích, jak je tomu v současnosti
 • odstranění dalších administrativních bariér u malých domácích zdrojů,
 • zavedení investiční podpory pro systémy ukládání energie fungujícím v kombinaci s malými výrobními zdroji energie
 • podpora výzkumu vývoje, spolupráce s technickými univerzitami (Brno, Ostrava, Praha..)

Vedoucí pracovní skupiny: Ing. Pavel Hrzina Ph.D.

pavel.hrzina@solarniasociace.cz

Profesní životopis Pavla Hrziny zde

 

Pracovní skupina pro ochranu investorů

Poslání: ochrana před neoprávněnými a retroaktivními zásahy do projektů solárních elektráren, analýza a eliminace investorských rizik.

Hlavní témata:

 • notifikace podpory pro zdroje uvedené do provozu před 1.1.2013 a prověřováním návratnosti projektů, ochrana před zkrácením doby podpory, koordinace a právní pomoc provozovatelům FVE a v účelově vedených kauzách (např. žaloby Nejvyššího státního zástupce, šetření Policie ČR, instalace elektroměru), právní a odborné poradenství v případě kontrol ze strany SEI nebo ERÚ, problematika technologické vlastní spotřeby
 • spolupráce s bankovním sektorem a profesními asociacemi obnovitelných zdrojů
 • spolupráce se zahraničními asociacemi sledující obdobné cíle
 • aktivní komunikace s Evropskou komisí (DG ENER, DG COMP, DG FISMA) a europoslanci
 • řešení otázek bilaterálních smluv o ochraně investic a Energy Treaty Charter

Vedoucí pracovní skupiny: Ing. Dušan Horčička

dusan@horcicka.cz