Evropská spolupráce

  • Spolupráce s institucemi EU i nevládními a oborovými organizacemi na evropské úrovni, je významnou součástí práce Solární asociace.
  • Jsme členem evropské solární asociace Solar Power Europe (https://www.solarpowereurope.org/), jsme aktivně zapojeni v pracovních skupinách Strategy Committee a Solar & Storage Tast Force, kde se zabýváme klíčovými otázkami dalšího rozvoje solární energetiky v Evropě a novou evropskou legislativou. Aktuálně pracujeme na nové směrnici o obnovitelných zdrojích energie nebo směrnici o energetické účinnosti a národní "klimaplán" 2030.
  • Na evropské úrovni řešíme zejména otázku notifikace podpory, ochrany investic do OZE, vlastní spotřebu elektřiny, systém aukcí pro elektřinu z OZE, cla na čínské panely, eco-design a mnohé další.
  • Spolupracujeme také s jednotlivými národními solárními asociacemi a v případě zájmu dokážeme zprostředkovat kontakt českým firmám do zahraničí.
  • Jsme členem zastřešující federace pro obnovitelné zdroje EREF (European Renewable Energies Federation) http://www.eref-europe.org/.
  • Komunikujeme se zástupci Evropské komise (DG ENER, DG COMP, DG FISMA a další ředitelstvími), s českými europoslanci a prosazujeme zájmy na klíčových jednáních o evropské legislativě dotýkající se sektoru obnovitelných zdrojů.
  • Podílíme se a podíleli jsme se na řadě celoevropských projektů zaměřených na solární sektor a další obnovitelné zdroje. Například v roce 2014 jsme společně s evropskými partnery úspěšně ukončili účast na projektu PV GRID, který podrobně vyhodnocoval možnosti a překážky pro připojování FVE do distribučních sítí ve všech zemích EU. Stejně tak jsme v letech 2012 až 2013 spolupracovali na evropském projektu PV PARITY, který usiloval o zmapování dalšího pronikání fotovoltaiky na trh s elektřinou v EU a dosažení konkurenceschopnosti fotovoltaických zdrojů za nejnižší možnou cenu.