Nový informační list – proč mají šetrné zdroje smysl

16.12.2014, 12:10

Stojí nás obnovitelné zdroje opravdu tolik, jak se často tvrdí? Nedáváme naopak více za nepřímou podporu spalování fosilních paliv? Jaká je budoucnost pro obnovitelné zdroje podle nezávislých expertů? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete v našem novém infomateriálu „Šetrná energetika: proč je dobré podpořit obnovitelné zdroje.“

Aliance pro energetickou soběstačnost s Českou fotovoltaickou průmyslovou asociací připravily nový informační list o smyslu podpory šetrné energetiky. Naleznete v něm řadu zajímavých srovnání, která vnáší do debaty o podporách v energetice světlo. Grafika také rekapituluje české zkušenosti s nastavením podpory, neboť jen po správném vyhodnocení dosavadních zkušeností můžeme nalézt správný rámec dalšího rozvoje moderní energetiky.

Obnovitelné zdroje jsou například často kritizovány, že stojí veřejnost ročně desítky miliard korun. Jenže svou cenu platíme i za využívání fosilních paliv. Centrum pro otázky životního prostředí při  Univerzitě Karlově vyčíslilo roční externí náklady uhelných elektráren, které vznikají v důsledku škod na lidském zdraví, zemědělské produkci nebo změnou klimatu, na 51 miliard korun.

Evropská agentura pro životní prostředí letos spočítala, že škody plynoucí především z pálení uhlí v elektrárnách, které nesou na svých bedrech veřejné rozpočty a zdravotní pojištění, dosahují v EU výše až 5 bilionů korun. Státy EU ročně utratí za import uhlí, ropy a zemního plynu přes 300 miliard euro. Miliardy tak odtečou z místní  ekonomiky do států s často problematickými režimy.

Poslanecká sněmovna bude na počátku roku 2015 projednávat připravené novely energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích. Změny mohou po letošním roku nejistoty přinést potřebné oživení šetrné energetiky. Cílem nového informačního materiálu je proto pomoci odstranit zbytečné negativní nálepky, které se k podpoře obnovitelných zdrojů v Česku v minulých letech nabalily.

Původní důvody zavedení impulsů pro moderní energetiku již pomalu zavál prach: zvýšení energetické soběstačnosti států nebo nezávislosti na fosilních palivech. Chytré inovace také mohou zajistit nová pracovní místa nebo snížit výdaje domácností a firem za energie. Technologický pokrok nastartovaný právě podporou pro první pionýry šetrné energetiky pomohl srazit cenu solární nebo větrných turbín a tyto zdroje tak postupně kráčí do nové éry, ve které se obejdou bez výkupních cen nebo zelených bonusů.

Česká republika může těžit z výhod šetrných energetických zdrojů, které se stávají stále více cenově dostupnými. Potřebuje k tomu však právě kvalitní a věcnou debatu.