Ministerstvo financí odmítá promíjet solární daň podle nálezu Ústavního soudu

17.12.2014, 09:41

CZEPHO jménem svých členů, provozovatelů slunečních elektráren opakovaně vyzvalo ministerstvo financí, aby rozhodlo o podmínkách prominutí solárního odvodu subjektům postiženým tzv. likvidačním účinkem. Požadavek na toto prominutí v případě likvidačních účinků vznesl Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 3. 5. 2012.

Ministerstvo na opakované výzvy vydalo stanovisko, že prominutí daně ministrem financí je „v praxi nerealizovatelné“. Podle tohoto stanoviska je možné řešit „rdousící efekt“ v individuálních případech posečkáním úhrady u jiných daní, jako třeba DPH.

CZEPHO pokládá tento přístup za nepřijatelný a v rozporu s výše uvedeným nálezem Ústavního soudu, který jasně deklaroval, že možnost prominutí retroaktivně zavedeného solárního odvodu musí být zachována. Jednotlivým provozovatelům slunečních elektráren dotčených solární daní tak zřejmě zbývá jen cesta individuálních soudních sporů. CZEPHO je připravena jim poskytnout podporu a případně koordinovat jejich kroky.

Stanoviska MF ČR, které lze při těchto sporech použít, najdete v členské sekci.