Energetický zákon prošel prvním čtením, CZEPHO prosazuje změny

12.12.2014, 09:05

Poslanecká sněmovna schválila 11. prosince v prvním čtení novelu Energetického zákona a propustila ji tak do dalšího projednávání. Poslanci odmítli jak návrhy na vrácení novely k přepracování tak i požadavky na její projednání ve zkráceném režimu.

Klíčová energetická norma se tak dostává do poslaneckých výborů – hospodářskému, rozpočtovému, zemědělskému, ústavně-právnímu, pro životní prostředí a pro sociální politiku. V rámci druhého čtení budou mít zákonodárci možnost předkládat pozměňovací návrhy, které mohou výslednou podobu zákona i podstatně změnit.

CZEPHO spolu s dalšími organizacemi zastupujícími sektor OZE budou jednat s poslanci a pokusí se prosadit takové změny, které zaručí ochranu zájmů investorů do sluneční energetiky, povedou k dalšímu odstraňování bariér při připojování nových FVE zejména na střechách domů a umožní nebo zavedení nefinančního mechanismu podpory, například formou tzv. net-meteringu.

Mnohé solární sektor ohrožující ustanovení se již podařilo, také společných úsilím CZEPHO a AliES, odstranit ještě před tím, než zákon doputoval do sněmovny, kdy zejména Legislativní rada vlády musela odmítnout řadu kontroverzních, retroaktivních návrhů. Mezi takové vyřazené body patřilo třeba stanovení stropu výroby v FVE pro vyplácení podpory, či protiústavní požadavek na neomezené ručení majitelů slunečních elektráren apod.

MPO předpokládalo, že by měl nový zákon v případě konečného schválení platit od poloviny příštího roku. Podle dosavadního průběhu legislativního procesu se však tento termín nejeví jako příliš realistický.