Frank Bold advokáti novým stříbrným partnerem Solární asociace

31.7.2017, 10:07

Frank Bold Advokáti se energetickým právem se specializací na obnovitelné zdroje energie zabývá již více než 10 let, řeší spory o uvedení FVE do provozu i problematiku provozní podpory, solárního odvodu a dalších překážek rozvoje fotovoltaiky. Byli u založení významných seskupení v oblasti čisté energetiky, včetně Solární asociace či České rady pro šetrné budovy.

Mezi klienty kanceláře patří desítky výrobců elektřiny a tepla, investoři projektů na výrobu zelené elektřiny, obchodníci s elektřinou, ESCO i další kvalifikovaní odborníci. V rámci konsorcia Frank Bold jsou činní na evropské úrovni. Ve spolupráci se svou polskou pobočkou a dalšími zahraničními experty Frank Bold pracuje na urychlení transformace tradiční centralizované energetiky směrem k čisté a decentralizované výrobě energie v zemích Evropské unie.